ORDIN nr. 1.718 din 23 decembrie 2004
privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor de dializa publice şi private
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 233 din 21 martie 2005  În baza prevederilor Legii nr. 100/1998 privind asistenţa de sănătate publică, cu modificările ulterioare,
  în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 743/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,
  vazand Referatul Direcţiei generale asistenţa medicală nr. O.B. 15.002 din 23 decembrie 2004,
  ministrul sănătăţii emite următorul ordin:

  Articolul 1

  Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de dializa publice şi private, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul 2

  Prezentul ordin se va publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul sănătăţii,
  Ovidiu Brinzan
  Bucureşti, 23 decembrie 2004.
  Nr. 1.718.


  Anexă

  REGULAMENT 23/12/2004