LEGE nr. 61 din 18 martie 2022pentru aprobarea plății cotizației anuale a României la bugetul comun al Centrului de Excelență pentru Managementul Crizelor și Răspuns la Dezastre (Crisis Management and Disaster Response Centre of Excellence), precum și pentru completarea Ordonanței Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile internaționale interguvernamentale la care România este parte
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 266 din 18 martie 2022
  Parlamentul României adoptă prezenta lege.

  Articolul I
  (1) Se aprobă plata cotizației anuale în valoare de 18.039,88 euro, pentru anul 2021, precum și plata cotizației anuale pentru anii următori, pe întreaga durată a participării României în calitate de „națiune sponsor“ la Centrul de Excelență pentru Managementul Crizelor și Răspuns la Dezastre (Crisis Management and Disaster Response Centre of Excellence).(2) Începând cu anul 2022, plata cotizației anuale prevăzută la alin. (1) se asigură în limita sumelor stabilite de Centrul de Excelență pentru Managementul Crizelor și Răspuns la Dezastre.(3) Echivalentul în lei al sumelor necesare plății cotizației financiare anuale se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul anual al Ministerului Afacerilor Interne, și se calculează pe baza cursului de schimb leu/euro al Băncii Naționale a României, valabil la data efectuării plății.


  Articolul II

  Ordonanța Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile internaționale interguvernamentale la care România este parte, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 241 din 29 august 1994, aprobată prin Legea nr. 126/1994, cu modificările și completările ulterioare, se completează după cum urmează:1. La anexa nr. 1 punctul II, după numărul curent 94 se introduce un nou număr curent, numărul curent 95, cu următorul cuprins:
  Nr. crt.Denumirea organizațieiSediulAnul înființării Anul aderării RomânieiInstituția română care coordonează relațiile cu organizația internațională respectivăExplicații
  „95.Centrul de Excelență pentru Managementul Crizelor și Răspuns la Dezastre (Crisis Management and Disaster Response Centre of Excellence)Sofia20132021Ministerul Afacerilor InterneÎn cadrul acestui organism, România are calitatea de «națiune sponsor».“
  2. La anexa nr. 2.2 subcapitolul „Ministerul de Interne“, după poziția nr. 5 se introduce o nouă poziție, poziția nr. 6, cu următorul cuprins:
  „6.Centrul de Excelență pentru Managementul Crizelor și Răspuns la Dezastre (Crisis Management and Disaster Response Centre of Excellence)euro18.039,88“


  Articolul III

  Ordonanța Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile internaționale interguvernamentale la care România este parte, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 241 din 29 august 1994, aprobată prin Legea nr. 126/1994, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu completările aduse prin prezenta lege, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

  Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
  FLORIN-CLAUDIU ROMAN
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  FLORIN-VASILE CÎȚU

  București, 18 martie 2022.
  Nr. 61.
  ------