ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 153 din 19 decembrie 2007
privind modificarea Legii nr. 265/2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 883 din 21 decembrie 2007  Având în vedere:
  - termenul foarte scurt pus la dispoziţia autorităţilor administraţiei publice locale pentru organizarea compartimentelor specializate de autorizare şi monitorizare a activităţii de transport în regim de taxi şi în regim de închiriere;
  - necesitatea asigurării continuităţii desfăşurării activităţii serviciului de taximetrie până la data intrării în funcţiune a compartimentelor specializate organizate la nivelul autorităţilor administraţiei publice locale;
  - necesitatea asigurării cadrului juridic necesar desfăşurării activităţilor operatorilor de transport în regim de taxi şi în regim de închiriere,
  în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,
  Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

  Articolul UNIC

  Legea nr. 265/2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 527 din 3 august 2007, se modifică după cum urmează:
  1. La articolul IV, alineatele (1), (5) şi (7) vor avea următorul cuprins:
  "Art. IV. - (1) Până la data de 31 martie 2008 toţi operatorii de transport în regim de taxi, operatorii de transport în regim de închiriere şi taximetriştii independenţi, existenţi, astfel cum au fost definiţi în Legea nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere, cu modificările şi completările ulterioare, deţinători de autorizaţii de transport valabile la 1 ianuarie 2007, vor preschimba, la autoritatea de autorizare, în mod gratuit, aceste documente cu autorizaţii de transport, în conformitate cu prevederile prezentei legi.
  .........................................................................
  (5) Autorizaţiile taxi precizate la alin. (4) se preschimbă gratuit cu noul tip de autorizaţie taxi, de către autoritatea de autorizare, pe bază de programare, până la data de 31 martie 2008, odată cu preschimbarea licenţei de transport sau a licenţei taxi, conform alin. (1). Autorizaţiile taxi obţinute prin preschimbare vor conţine toate datele stabilite de prezenta lege.
  .........................................................................
  (7) În cazul transportului în regim de închiriere, autoritatea de autorizare va elibera gratuit, până la data de 31 martie 2008, copii conforme ale autorizaţiei de transport, acestea având termenul de valabilitate de 5 ani."
  2. Articolul IX va avea următorul cuprins:
  "Art. IX. - Autorizaţiile taxi prevăzute în lista menţionată la art. VIII alin. (2) lit. a), rămase neatribuite şi preschimbate până la data de 31 martie 2008, vor fi retrase şi atribuite în condiţiile legii, începând cu data de 1 aprilie 2008, prioritate având cei înscrişi pe lista de aşteptare, în ordinea înscrierii pe listă."
  PRIM-MINISTRU
  CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
  Contrasemnează:
  --------------
  Ministrul internelor şi
  reformei administrative,
  Cristian David
  p. Ministrul transporturilor,
  Septimiu Buzaşu,
  secretar de stat
  Bucureşti, 19 decembrie 2007.
  Nr. 153.
  ------