ORDIN nr. 978 din 2 decembrie 2003
privind Regulamentul de atestare a persoanelor fizice şi juridice care elaboreaza studii de evaluare a impactului asupra mediului şi bilanturi de mediu
EMITENT
 • MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR, APELOR ŞI MEDIULUI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 3 din 5 ianuarie 2004  În temeiul dispoziţiilor art. 12 din Legea protectiei mediului nr. 137/1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
  în baza Hotarârii Guvernului nr. 739/2003 privind organizarea şi functionarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului,
  având în vedere prevederile Hotarârii Guvernului nr. 918/2002 privind stabilirea procedurii-cadru de evaluare a impactului asupra mediului şi pentru aprobarea listei proiectelor publice sau private supuse acestei proceduri, ale Hotarârii Guvernului nr. 573/2002 pentru aprobarea procedurilor de autorizare a funcţionarii comerciantilor,
  ţinând cont de prevederile Ordinului ministrului apelor şi protectiei mediului nr. 860/2002 pentru aprobarea Procedurii de evaluare a impactului asupra mediului şi de emitere a acordului de mediu, ale Ordinului ministrului apelor, pădurilor şi protectiei mediului nr. 184/1997 pentru aprobarea Procedurii de realizare a bilanturilor de mediu, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului nr. 818/2003 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizatiei integrate de mediu,
  ministrul agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului emite următorul ordin:

  Articolul 1

  Se aprobă Regulamentul de atestare a persoanelor fizice şi juridice care elaboreaza studii de evaluare a impactului asupra mediului şi bilanturi de mediu, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul 2

  Regulamentul prevăzut la art. 1 se pune la dispoziţia celor interesati pe pagina de web a Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului, la adresa www.mappm.ro, de către Directia de prevenire şi management al fenomenelor periculoase.


  Articolul 3

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la 30 de zile de la publicare.


  Articolul 4

  La data intrarii în vigoare a prezentului ordin se abroga Ordinul ministrului apelor, pădurilor şi protectiei mediului nr. 278/1996, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 126 din 18 iunie 1996, şi orice alte dispozitii contrare prezentului ordin.


  Articolul 5

  Directia generală de protectia mediului va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
  Ministrul agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului,
  Ilie Sârbu


  Anexă

  REGULAMENT 02/12/2003