ORDONANTA nr. 90 din 26 august 1998
privind măsuri pentru asigurarea finanţării acţiunilor legate de aplicarea Legii fondului funciar nr. 18/1991
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 316 din 27 august 1998  În temeiul prevederilor art. 107 alin. (1) şi (3) din Constituţia României şi ale art. 1 pct. 2 lit. b) din Legea nr. 148/1998 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,
  Guvernul României emite următoarea ordonanţa:

  Articolul 1

  Se aprobă prelungirea, până la data de 31 decembrie 1999 inclusiv, a termenului de aplicare a Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările ulterioare, precum şi finanţarea acţiunilor legate de punerea în aplicare a acesteia din fondurile alocate cu aceasta destinaţie Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei prin legile anuale ale bugetului de stat.


  Articolul 2

  Fondurile prevăzute la art. 1 se repartizează lunar, de către Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei, oficiilor judeţene de cadastru agricol şi organizarea teritoriului agricol, care răspund de angajarea şi de efectuarea cheltuielilor potrivit destinaţiilor aprobate, precum şi de recepţia lucrărilor executate şi decontate.


  Articolul 3

  În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe, Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei şi Ministerul Finanţelor vor elabora norme metodologice de aplicare a acesteia.
  PRIM-MINISTRU
  RADU VASILE
  Contrasemnează:
  ---------------
  p. Ministrul agriculturii şi
  alimentaţiei,
  Adrian Dobrescu,
  secretar de stat
  Ministrul finanţelor,
  Daniel Daianu
  -----------