HOTĂRÂRE nr. 846 din 11 august 2010
pentru aprobarea Strategiei naţionale de management al riscului la inundaţii pe termen mediu şi lung
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 626 din 6 septembrie 2010  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 67 alin. (4) din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul UNIC

  Se aprobă Strategia naţională de management al riscului la inundaţii pe termen mediu şi lung, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
  PRIM-MINISTRU
  EMIL BOC
  Contrasemnează:
  ---------------
  Ministrul mediului şi pădurilor,
  Laszlo Borbely
  Ministrul administraţiei şi internelor,
  Vasile Blaga
  Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,
  Mihail Dumitru
  Ministrul transporturilor şi infrastructurii,
  Radu Mircea Berceanu
  p. Ministrul economiei, comerţului şi
  mediului de afaceri,
  Constantin Claudiu Stafie,
  secretar de stat
  Ministrul dezvoltării regionale şi
  turismului,
  Elena Gabriela Udrea
  Ministrul sănătăţii,
  Cseke Attila
  Ministrul educaţiei, cercetării, tineretului
  şi sportului,
  Daniel Petru Funeriu
  Ministrul comunicaţiilor şi societăţii
  informaţionale,
  Gabriel Sandu
  p. Ministrul finanţelor publice,
  Gheorghe Gherghina,
  secretar de stat
  Bucureşti, 11 august 2010.
  Nr. 846.


  Anexă

  STRATEGIE 11/08/2010