HOTĂRÂRE nr. 1.016 din 12 octombrie 2011 (*actualizată*)
privind acordarea statutului de staţiune balneară şi balneoclimatică pentru unele localităţi şi areale care dispun de factori naturali de cură
(actualizată până la data de 23 decembrie 2013*)
EMITENT
 • GUVERNUL
 • ------------
  *) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 23 decembrie 2013 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către: HOTĂRÂREA nr. 367 din 12 iunie 2013; HOTĂRÂREA nr. 1.072 din 11 decembrie 2013.
  Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamt şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilor.
  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 2 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 109/2000 privind staţiunile balneare, climatice şi balneoclimatice şi asistenţa medicală balneară şi de recuperare, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 343/2002, cu modificările ulterioare,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul 1

  Se acordă statutul de staţiune balneoclimatică pentru localităţile şi arealele prevăzute în anexa nr. 1.


  Articolul 2

  Se acordă statutul de staţiune balneară pentru localităţile prevăzute în anexa nr. 2.


  Articolul 3

  Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
  PRIM-MINISTRU
  EMIL BOC
  Contrasemnează:
  ---------------
  Ministrul sănătăţii,
  Ritli Ladislau
  p. Ministrul dezvoltării regionale
  şi turismului,
  Gheorghe Nastasia,
  secretar general
  Ministrul administraţiei şi internelor,
  Constantin-Traian Igaş
  Ministrul economiei, comerţului
  şi mediului de afaceri,
  Ion Ariton
  Ministrul mediului şi pădurilor,
  Laszlo Borbely
  Bucureşti, 12 octombrie 2011.
  Nr. 1.016.


  Anexa 1
  Localităţile şi arealele pentru care se acordă statutul de staţiune balneoclimatică
  1. Arealul Băile Felix din structura comunei Sânmartin, judeţul Bihor
  2. Arealul corespunzător staţiunii turistice 1 Mai, judeţul Bihor
  3. Arealul corespunzător staţiunii turistice Geoagiu-Băi, judeţul Hunedoara
  4. Arealul corespunzător zonei de agreement-tratament Nicolina din municipiul Iaşi, judeţul Iaşi
  5. Arealul Călimăneşti-Căciulata, judeţul Vâlcea
  6. Municipiul Mangalia, judeţul Constanţa, şi arealul corespunzător: Saturn, Venus, Cap Aurora, Jupiter, Neptun şi Olimp
  7. Municipiul Vatra Dornei, judeţul Suceava
  8. Oraşul Slănic Moldova, judeţul Bacău
  9. Oraşul Târgu Ocna, judeţul Bacău
  10. Oraşul Sângeorz-Băi, judeţul Bistriţa-Năsăud
  11. Oraşul Eforie, judeţul Constanţa
  12. Oraşul Năvodari, judeţul Constanţa
  13. Oraşul Covasna, judeţul Covasna
  14. Oraşul Pucioasa, judeţul Dâmboviţa
  15. Oraşul Băile Tuşnad, judeţul Harghita
  16. Oraşul Sovata, judeţul Mureş
  17. Oraşul Slănic, judeţul Prahova
  18. Oraşul Ocna Sibiului, judeţul Sibiu
  19. Oraşul Buziaş, judeţul Timiş
  20. Oraşul Băile Olăneşti, judeţul Vâlcea
  21. Comuna Moneasa, judeţul Arad
  22. Comuna Bazna, judeţul Sibiu
  23. Satul Bizuşa-Băi din structura comunei Ileanda, judeţul Sălaj
  -----------
  Anexa 1 a fost înlocuită cu anexa din HOTĂRÂREA nr. 1.072 din 11 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 825 din 23 decembrie 2013, conform art. unic din acelaşi act normativ.


  Anexa 2
  Localităţile pentru care se acordă
  statutul de staţiune balneară
  1. Oraşul Băile Herculane, judeţul Caraş-Severin
  2. Oraşul Techirghiol, judeţul Constanţa
  3. Oraşul Amara, judeţul Ialomiţa
  4. Oraşul Băile Govora, judeţul Vâlcea
  -----------