RECTIFICARE nr. 221 din 15 iulie 2013
referitoare la Legea nr. 221/2013 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 12/2013
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 456 din 24 iulie 2013    În Legea nr. 221/2013 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 12/2013 pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale şi prorogarea unor termene şi de modificare şi completare a unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 434 din 17 iulie 2013, se face următoarea rectificare :
    - la art. III [cu referire la art. 25 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 24/2011], în loc de: "... pentru utilizarea,..." se va citi: "... prin utilizarea,...".
    ________