ORDIN nr. 286 din 12 martie 2018pentru modificarea anexei nr. 1 la Instrucțiunile privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanții și răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor Companiei Naționale "Poșta Română" - S.A., aprobate prin Ordinul ministrului comunicațiilor și tehnologiei informației nr. 235/2008
EMITENT
 • MINISTERUL COMUNICAȚIILOR ȘI SOCIETĂȚII INFORMAȚIONALE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 235 din 16 martie 2018
  Având în vedere Referatul nr. 126 din 1 martie 2018 al Serviciului management resurse umane înregistrat la cabinetul ministrului comunicațiilor și societății informaționale cu nr. 996 din 1 martie 2018, privind modificarea Ordinului ministrului comunicațiilor și societății informaționale nr. 235/2008 pentru aprobarea Instrucțiunilor privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanții și răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor Companiei Naționale „Poșta Română“ - S.A.,
  în temeiul art. 1 alin. 2 și al art. 14 din Legea nr. 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanții si răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor agenților economici, autorităților sau instituțiilor publice, cu modificările și completările ulterioare,
  în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 36/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale,
  ministrul comunicațiilor și societății informaționale emite prezentul ordin.

  Articolul I

  Anexa nr. 1 la Instrucțiunile privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanții și răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor Companiei Naționale „Poșta Română“ - S.A., aprobate prin Ordinul ministrului comunicațiilor și tehnologiei informației nr. 235/2008, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 423 din 5 iunie 2008, se modifică după cum urmează:

  Anexa nr. 1

  la instrucțiuni
  Cuantumul garanțiilor în numerar și funcțiile prin a căror ocupare angajatul dobândește calitatea de gestionar

  Nr. crt.

  Denumirea funcției

  Cuantumul garanției în numerar

  Termenul de restituire a garanției la încetarea contractului individual de muncă sau la trecerea într-o funcție pentru care nu se cere garanție

  1.

  Casier depozit de timbre oficiu poștal

  2,5 salarii

  Maximum 10 zile lucrătoare de la predarea gestiunii

  2.

  Casier oficiu poștal rural

  2,5 salarii

  Maximum 10 zile lucrătoare de la predarea gestiunii

  3.

  Casier oficiu poștal urban

  2,5 salarii

  Maximum 10 zile lucrătoare de la predarea gestiunii

  4.

  Casier central

  2,5 salarii

  Maximum 10 zile lucrătoare de la predarea gestiunii

  5.

  Diriginte care cumulează și funcția de casier

  2,5 salarii pe perioada în care cumulează și funcția de casier

  Maximum 10 zile lucrătoare de la predarea gestiunii

  6.

  Supraveghetor sală (numai la Muzeul Național Filatelic)

  2,5 salarii

  Maximum 10 zile lucrătoare de la predarea gestiunii

  7.

  Magaziner

  2,5 salarii

  Maximum 10 zile lucrătoare de la predarea gestiunii

  8.

  Casier - activitatea de bază

  2,5 salarii

  Maximum 10 zile lucrătoare de la predarea gestiunii

  9.

  Gestionar (numai la Fabrica de Timbre)

  2,5 salarii

  Maximum 10 zile lucrătoare de la predarea gestiunii

  10.

  Șef depozit

  2,5 salarii

  Maximum 10 zile lucrătoare de la predarea gestiunii


  Articolul II

  Compania Națională „Poșta Română“ - S.A. va duce la îndeplinire prezentul ordin.


  Articolul III

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Ministrul comunicațiilor și societății informaționale,
  Petru Bogdan Cojocaru


  București, 12 martie 2018.
  Nr. 286.
  ----