ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 11 din 23 februarie 2010
privind ratificarea Memorandumului suplimentar de înţelegere (primul addendum la Memorandumul de înţelegere) dintre Uniunea Europeană şi România, semnat la Bucureşti la 18 februarie 2010 şi la Bruxelles la 22 februarie 2010, la Memorandumul de înţelegere dintre Comunitatea Europeană şi România, semnat la Bucureşti şi la Bruxelles la 23 iunie 2009, şi pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 82/2009 pentru ratificarea Memorandumului de înţelegere dintre Comunitatea Europeană şi România, semnat la Bucureşti şi la Bruxelles la 23 iunie 2009, şi a Acordului de împrumut, în sumă de până la 5.000.000.000 euro, dintre România, în calitate de Împrumutat, Banca Naţională a României, în calitate de agent al Împrumutatului, şi Comunitatea Europeană, în calitate de Împrumutător, semnat la Luxemburg la 23 iunie 2009 şi la Bucureşti la 18 iunie 2009
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 120 din 23 februarie 2010  Având în vedere:
  - contextul economic global actual şi necesitatea prevenirii apariţiei de blocaje care ar putea afecta echilibrele macroeconomice;
  - necesitatea încadrării în programul agreat cu Uniunea Europeană; şi
  - Decizia Consiliului C(2010)1045 care amendează Decizia Consiliului 2009/459/CE din 6 mai 2009 de acordare de asistenţă financiară comunitară pe termen mediu României,
  luând în considerare faptul că toate aceste elemente constituie o situaţie extraordinară, a cărei reglementare nu poate fi amânată,
  în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,
  Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

  Articolul I

  Se ratifică Memorandumul suplimentar de înţelegere (primul addendum la Memorandumul de înţelegere) dintre Uniunea Europeană şi România, semnat la Bucureşti la 18 februarie 2010 şi la Bruxelles la 22 februarie 2010, la Memorandumul de înţelegere dintre Comunitatea Europeană şi România, semnat la Bucureşti şi la Bruxelles la 23 iunie 2009, ratificat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 82/2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 455 din 1 iulie 2009, aprobată cu modificări prin Legea nr. 364/2009.


  Articolul II

  La articolul 4 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 82/2009 pentru ratificarea Memorandumului de înţelegere dintre Comunitatea Europeană şi România, semnat la Bucureşti şi la Bruxelles la 23 iunie 2009, şi a Acordului de împrumut, în sumă de până la 5.000.000.000 euro, dintre România, în calitate de Împrumutat, Banca Naţională a României, în calitate de agent al Împrumutatului, şi Comunitatea Europeană, în calitate de Împrumutător, semnat la Luxemburg la 23 iunie 2009 şi la Bucureşti la 18 iunie 2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 455 din 1 iulie 2009, aprobată cu modificări prin Legea nr. 364/2009, după alineatul (1) se introduc două noi alineate, alineatele (2) şi (3), cu următorul cuprins:
  "(2) Plata serviciului datoriei publice aferent împrumutului se face la data transferului, în contul agentului Împrumutătorului, respectiv al Băncii Centrale Europene, cu cel puţin 7 zile lucrătoare înainte de data scadenţei.
  (3) Dobânda acordată de agentul Împrumutătorului pentru perioada cuprinsă între data transferului şi data scadenţei se face venit la bugetul de stat."
  PRIM-MINISTRU
  EMIL BOC
  Contrasemnează:
  --------------
  Ministrul finanţelor publice,
  Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu
  Guvernatorul Băncii Naţionale
  a României,
  Mugur Constantin Isărescu
  Ministrul muncii,
  familiei şi protecţiei sociale,
  Mihai Constantin Şeitan
  Ministrul transporturilor
  şi infrastructurii,
  Radu Mircea Berceanu
  Ministrul educaţiei,
  cercetării, tineretului şi sportului,
  Daniel Petru Funeriu
  Ministrul economiei,
  comerţului şi mediului de afaceri,
  Adriean Videanu
  Ministrul administraţiei
  şi internelor,
  Vasile Blaga
  Ministrul sănătăţii,
  Cseke Attila
  Secretarul general al Guvernului,
  Daniela Nicoleta Andreescu
  Ministrul afacerilor externe,
  Teodor Baconschi
  Bucureşti, 23 februarie 2010.
  Nr. 11.

  MEMORANDUM 18/02/2010