HOTĂRÎRE nr. 4 din 13 februarie 1997
pentru modificarea şi completarea unor reglementări cu privire la structura organizatorică a aparatului Senatului
EMITENT
 • SENATUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 29 din 21 februarie 1997  În temeiul art. 64 din Constituţia României,
  Senatul adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul 1

  Articolul 1 din Hotărârea Senatului nr. 15 din 2 iulie 1990 privind structura organizatorică a aparatului Senatului se modifica şi va avea următorul cuprins:
  "Art. 1. - Serviciile Senatului sunt conduse de un secretar general, ajutat în îndeplinirea atribuţiilor sale de un secretar general adjunct."


  Articolul 2

  Articolul 178 din Regulamentul Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 16/1993, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 178 din 27 iulie 1993, se modifica şi se completează după cum urmează:
  "Art. 178. - Serviciile Senatului sunt conduse de secretarul general al Senatului, ajutat în îndeplinirea atribuţiilor sale de secretarul general adjunct.
  Secretarul general şi secretarul general adjunct sunt numiţi de către Senat, pe durata mandatului acestuia, la propunerea preşedintelui.
  Secretarul general şi secretarul general adjunct pot fi revocaţi la propunerea preşedintelui Senatului sau a cel puţin 20 de senatori. Propunerea de revocare poate fi formulată o singură dată în cursul aceleiaşi sesiuni.
  Secretarul general este ordonator principal de credite şi, în îndeplinirea atribuţiilor sale, emite ordine.
  Atribuţiile secretarului general adjunct se stabilesc de către Biroul permanent al Senatului."
  Aceasta hotărâre a fost adoptată de Senat în şedinţa din 13 februarie 1997, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.
  PREŞEDINTELE SENATULUI
  PETRE ROMAN
  --------------