ORDIN nr. 80 din 18 iunie 2003
privind aprobarea Licenţei de concesiune pentru explorarea namolului terapeutic din perimetrul Lac Mitreni, încheiată între Agenţia Naţionala pentru Resurse Minerale şi Societatea Comercială "Balmec" - S.R.L. Mitreni
EMITENT
 • MINISTERUL INDUSTRIEI ŞI RESURSELOR - AGENŢIA NAŢIONALA PENTRU RESURSE MINERALE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 447 din 24 iunie 2003  Având în vedere art. 15 şi art. 21 alin. (1) din Legea minelor nr. 85/2003,
  în temeiul art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 368/1999 privind reorganizarea Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale,
  preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale emite următorul ordin:

  Articolul 1

  Se aprobă Licenta de concesiune nr. 4.311/2003 privind explorarea namolului terapeutic din perimetrul Lac Mitreni, încheiată între Agenţia Naţionala pentru Resurse Minerale şi Societatea Comercială "Balmec" - S.R.L. Mitreni, prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul 2

  Începerea activităţii miniere prevăzute în licenta menţionată la art. 1 se autorizeaza de către Agenţia Naţionala pentru Resurse Minerale în termen de 180 de zile de la intrarea în vigoare a acesteia, cu respectarea condiţiilor prevăzute la art. 22 din Legea nr. 85/2003.


  Articolul 3

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  ------------- Notă *) Anexa se comunică titularului licenţei de concesiune pentru explorare.
  Preşedintele Agenţiei Naţionale
  pentru Resurse Minerale,
  Maria Iuliana Stratulat
  Bucureşti, 18 iunie 2003.
  Nr. 80.
  -------