HOTĂRÂRE nr. 1.275 din 18 octombrie 2005pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor, republicată, și ale Legii nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale, republicată, referitoare la pensiile de serviciu și la acordarea indemnizațiilor pentru creșterea copilului în vârstă de până la 2 ani
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 979 din 3 noiembrie 2005
  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul 1

  Se aprobă Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor, republicată, și ale Legii nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale, republicată, referitoare la pensiile de serviciu și la acordarea indemnizațiilor pentru creșterea copilului în vârstă de până la 2 ani, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.


  Articolul 2

  Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 263/2005 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la stabilirea pensiilor de serviciu din Legea nr. 303/2004 privind statutul magistraților, cu modificările ulterioare, și din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale, republicată, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 303 din 12 aprilie 2005, precum și orice alte dispoziții contrare.

  PRIM-MINISTRU
  CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
  Contrasemnează:
  Ministrul justiției,
  Monica Luisa Macovei
  Ministrul muncii, solidarității sociale și familiei,
  Gheorghe Barbu
  Ministrul finanțelor publice,
  Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

  București, 18 octombrie 2005.
  Nr. 1.275.

  Anexă

  NORME METODOLOGICE
  de aplicare a prevederilor Legii nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor,
  republicată, și ale Legii nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale,
  republicată, referitoare la pensiile de serviciu și la acordarea indemnizațiilor pentru
  creșterea copilului în vârstă de până la 2 ani