ORDIN nr. 1.266/2.730/2019pentru modificarea anexelor nr. 1-3 la Instrucțiunile de aplicare a prevederilor art. 12 din Hotărârea Guvernului nr. 399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operațiunilor finanțate prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european și Fondul de coeziune 2014-2020, aprobate prin Ordinul ministrului fondurilor europene și ministrului finanțelor publice nr. 698/1.425/2016
EMITENT
 • MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE Nr. 1.266 din 9 iulie 2019
 • MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE Nr. 2.730 din 13 august 2019
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 715 din 30 august 2019
  Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operațiunilor finanțate prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european și Fondul de coeziune 2014-2020, cu modificările ulterioare,
  luând în considerare Referatul de aprobare nr. 7.395 din 30.01.2019, precum și prevederile Ghidului Comisiei Europene din data de 30.10.2018 privind eligibilitatea TVA în cadrul politicii de coeziune 2014-2020,
  în temeiul art. 14 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 52/2018 privind organizarea și funcționarea Ministerului Fondurilor Europene, cu modificările ulterioare, și al art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice, cu modificările și completările ulterioare,
  ministrul fondurilor europene și ministrul finanțelor publice emit prezentul ordin.

  Articolul I

  Anexele nr. 1-3 la Instrucțiunile de aplicare a prevederilor art. 12 din Hotărârea Guvernului nr. 399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operațiunilor finanțate prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european și Fondul de coeziune 2014-2020, aprobate prin Ordinul ministrului fondurilor europene și ministrului finanțelor publice nr. 698/1.425/2016, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 647 din 24 august 2016, se modifică și se înlocuiesc cu anexele nr. 1-3*), care fac parte integrantă din prezentul ordin.
  *) Anexele nr. 1-3 sunt reproduse în facsimil.


  Articolul II

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Ministrul fondurilor europene,
  Roxana Mînzatu
  Ministrul finanțelor publice,
  Eugen Orlando Teodorovici


  Anexa nr. 1

  (Anexa nr. 1 la instrucțiuni)
  DECLARAȚIE
  privind eligibilitatea TVA aferente cheltuielilor ce vor fi efectuate în cadrul operațiunii propuse
  spre finanțare din FEDR, FSE și FC 2014-2020

  ^1 Atenție! Se va completa cu aceleași informații corespunzătoare din cererea de finanțare.
  * Se va completa de către reprezentantul legal al solicitantului sau o persoană abilitată să reprezinte solicitantul.


  Anexa nr. 2

  (Anexa nr. 2 la instrucțiuni)
  DECLARAȚIE
  privind nedeductibilitatea TVA aferente cheltuielilor efectuate în cadrul
  operațiunii finanțate din FEDR, FSE și FC 2014-2020

  * Se va completa de către reprezentantul legal al solicitantului sau o persoană abilitată să reprezinte solicitantul.
  ** Se va completa de către reprezentantul legal al organului fiscal competent din subordinea Agenției Naționale de Administrare Fiscală.
  ^i Se va completa de către solicitant.
  ^ii Se va completa de către reprezentanții Agenției Naționale de Administrare Fiscală/direcției generale a finanțelor publice.


  Anexa nr. 3

  (Anexa nr. 3 la instrucțiuni)
  DECLARAȚIE
  privind eligibilitatea TVA aferente cheltuielilor efectuate în cadrul
  operațiunii finanțate din FEDR, FSE și FC 2014-2020

  * Se va completa de către reprezentantul legal al solicitantului sau o persoană abilitată să reprezinte solicitantul.
  ^i Se va completa de către solicitant.

  -----