RECTIFICARE nr. 2.878 din 14 octombrie 2019referitoare la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice, nr. 2.878/2019.
EMITENT
  • MINISTERUL DEZVOLTĂRII ȘI ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 880 din 1 noiembrie 2019
    În cuprinsul Ordinului viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice, nr. 2.878/2019 privind modificarea și completarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice, nr. 1.851/2013, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 848 din 18 octombrie 2019, se face următoarea rectificare:– în anexa nr. 1 (anexa nr. 4 la normele metodologice), la titlul coloanei din tabel "Valoarea totală decontată din contractul de la bugetul de stat de finanțare la data întocmirii prezentei situații (inclusiv TVA) ", în loc de: "... din contractul de la bugetul de stat de finanțare ..." se va citi: "...din contractul de finanțare de la bugetul de stat ..."
    ----