ORDIN nr. 178 din 22 octombrie 2020pentru modificarea și completarea anexei nr. 2 la Ordinul președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 35/2016 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Programului acțiunilor de supraveghere, prevenire, control și eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protecția animalelor și protecția mediului, de identificare și înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor, caprinelor și ecvideelor, precum și a Normelor metodologice de aplicare a Programului de supraveghere și control în domeniul siguranței alimentelor
EMITENT
 • AUTORITATEA NAȚIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ȘI PENTRU SIGURANȚA ALIMENTELOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1058 din 11 noiembrie 2020
  Văzând Referatul de aprobare nr. 857 din 9.09.2020, întocmit de Direcția coordonare laboratoare și produse medicinale veterinare,
  ținând cont de prevederile art. 10 lit. b) din Ordonanța Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activității sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările și completările ulterioare,
  în temeiul art. 3 alin. (1) și (3), precum și al art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 1.415/2009 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor și a unităților din subordinea acesteia, cu modificările și completările ulterioare,
  președintele Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor emite următorul ordin:

  Articolul I

  Anexa nr. 2 la Ordinul președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 35/2016 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Programului acțiunilor de supraveghere, prevenire, control și eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protecția animalelor și protecția mediului, de identificare și înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor, caprinelor și ecvideelor, precum și a Normelor metodologice de aplicare a Programului de supraveghere și control în domeniul siguranței alimentelor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 303 și 303 bis din 20 aprilie 2016, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La capitolul I secțiunea 11 subsecțiunea „Porcine“, numărul curent 3 se modifică și va avea următorul cuprins:

  Nr. crt.

  Grupa de substanțe

  Matrice

  Locul de prelevare

  Referențial interpretare rezultate

  3.

  A3

  Urină
  Ser

  Exploatații

  Ordinul președintelui ANSVSA nr. 199/2006, cu modificările și completările ulterioare
  Decizia 2005/34/CE

  Urină
  Mușchi
  Ficat

  Abator
  2. La capitolul I secțiunea 11 subsecțiunea „Ovine/Caprine“, numărul curent 3 se modifică și va avea următorul cuprins:

  Nr. crt.

  Grupa de substanțe

  Matrice

  Locul de prelevare

  Referențial interpretare rezultate

  3.

  A3

  Ser

  Exploatații

  Ordinul președintelui ANSVSA nr. 199/2006, cu modificările și completările ulterioare
  Decizia 2005/34/CE

  Urină
  Mușchi

  Abator
  3. La capitolul I secțiunea 11 subsecțiunea „Cabaline“, numărul curent 3 se modifică și va avea următorul cuprins:

  Nr. crt.

  Grupa de substanțe

  Matrice

  Locul de prelevare

  Referențial interpretare rezultate

  3.

  A3

  Urină
  Ser

  Exploatații

  Ordinul președintelui ANSVSA nr. 199/2006, cu modificările și completările ulterioare
  Decizia 2005/34/CE

  Urină
  Mușchi

  Abator
  4. La capitolul I secțiunea 11 subsecțiunea „Păsări“, numerele curente 3 și 12 se modifică și vor avea următorul cuprins:

  Nr. crt.

  Grupa de substanțe

  Matrice

  Locul de prelevare

  Referențial interpretare rezultate

  3.

  A3

  Ser
  Mușchi
  Ficat

  Abator Exploatații

  Ordinul președintelui ANSVSA nr. 199/2006, cu modificările și completările ulterioare
  Decizia 2005/34/CE

  ……………………………………..

  12.

  B2f

  Mușchi
  Ficat

  Abator
  PIF Constanța Nord

  Regulamentul (UE) nr. 37/2010, cu amendamentele ulterioare
  Directiva 96/23/CE, cu amendamentele ulterioare
  5. La capitolul I secțiunea 11 subsecțiunea „Acvacultură“, după punctul 6 se introduce un nou punct, punctul 6^1, cu următorul cuprins:

  Nr. crt.

  Grupa de substanțe

  Matrice

  Locul de prelevare

  Referențial interpretare rezultate

  6^1.

  B2f

  Pește

  Exploatație piscicolă

  Regulamentul (UE) nr. 37/2010, cu amendamentele ulterioare
  Directiva 96/23/CE, cu amendamentele ulterioare
  6. La capitolul I secțiunea 11 subsecțiunea „Leporide“, numerele curente 1, 3 și 4 se modifică și vor avea următorul cuprins:
  LEPORIDE

  Nr. crt.

  Grupa de substanțe

  Matrice

  Locul de prelevare

  Referențial interpretare rezultate

  1.

  A1

  Mușchi
  Ficat

  Abator

  Ordinul președintelui ANSVSA nr. 199/2006, cu modificările și completările ulterioare, care transpune Directiva 96/22/CE, cu amendamentele ulterioare
  Decizia 2005/34/CE

  ……………………………….

  3.

  A3

  Mușchi
  Ficat

  Abator

  Ordinul președintelui ANSVSA nr. 199/2006, cu modificările și completările ulterioare, care transpune Directiva 96/22/CE, cu amendamentele ulterioare
  Decizia 2005/34/CE

  4.

  A4

  Mușchi
  Ficat

  Abator

  Decizia 2005/34/CE
  7. La capitolul I secțiunea 11 subsecțiunea „Vânat de crescătorie“, numărul curent 3 se modifică și va avea următorul cuprins:

  Nr. crt.

  Grupa de substanțe

  Matrice

  Locul de prelevare

  Referențial interpretare rezultate

  3.

  A3

  Mușchi
  Ficat

  Abator/Unitate de tranșare/Loc de vânătoare

  Ordinul președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 199/2006, cu modificările și completările ulterioare


  Articolul II

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  p. Președintele Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor,
  Csutak Nagy Laszlo

  București, 22 octombrie 2020.
  Nr. 178.
  -----