RECTIFICARE nr. 956 din 19 august 2009
referitoare la Hotărârea Guvernului nr. 956/2009
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 199 din 30 martie 2010    La Hotărârea Guvernului nr. 956/2009 privind nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele şi taxele locale şi alte taxe asimilate acestora, precum şi amenzile aplicabile începând cu anul fiscal 2010, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 633 din 24 septembrie 2009, se face următoarea rectificare (care nu aparţine Redacţiei "Monitorul Oficial, Partea I"):
    - în anexă, la partea a II-a "Legea nr. 117/1999 privind taxele extrajudiciare de timbru, cu modificările ulterioare", la capitolul I, nr. crt. 5, în loc de: "Eliberarea certificatelor de atestare fiscală" se va citi: "Eliberarea certificatelor de înregistrare fiscală".
    -------------