HOTĂRÂRE nr. 485 din 7 mai 2008
pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 83/2005 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 363 din 12 mai 2008  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul I

  Hotărârea Guvernului nr. 83/2005 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 132 din 11 februarie 2005, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
  1. La articolului 8, alineatul (1) va avea următorul cuprins:
  "Art. 8. - (1) În activitatea de conducere a ministerului ministrul justiţiei este ajutat de 4 secretari de stat, numiţi, potrivit legii, prin decizie a primului-ministru. Funcţia de ministru şi funcţia de secretar de stat sunt funcţii de demnitate publică, potrivit legii."
  2. La articolului 9, alineatul (1) va avea următorul cuprins:
  "Art. 9. - (1) Ministerul Justiţiei are un secretar general şi un secretar general adjunct, înalţi funcţionari publici, numiţi în condiţiile legii."
  3. Articolele 11^2 şi 15^1 se abrogă.
  4. Anexa nr. 1 "Structura organizatorică a Ministerului Justiţiei" se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.


  Articolul II

  Hotărârea Guvernului nr. 83/2005 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 132 din 11 februarie 2005, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu modificările aduse prin prezenta hotărâre, se va republica dându-se textelor o nouă numerotare.
  PRIM-MINISTRU
  CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
  Contrasemnează:
  ---------------
  p. Ministrul justiţiei,
  Katalin-Barbara Kibedi,
  secretar de stat
  Ministrul muncii, familiei şi egalităţii de şanse,
  Paul Păcuraru
  Ministrul economiei şi finanţelor,
  Varujan Vosganian
  Bucureşti, 7 mai 2008.
  Nr. 485.


  Anexa
  (Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 83/2005)
  Numărul maxim de posturi:
  471 (exclusiv demnitarii şi posturile aferente cabinetului ministrului)
  STRUCTURA ORGANIZATORICĂ
  a Ministerului Justiţiei

      Nr. maxim de posturi: 471 (exclusiv demnitarii şi
      posturile aferente cabinetului ministrului)

   ┌───────────────────┐ ┌────────────────┐
   │CORPUL DE CONTROL ├─┐ │ COLEGIUL │
   │AL MINISTRULUI │ │ ┌─┤ MINISTERULUI │
   └───────────────────┘ │ ┌──────────┐ │ └────────────────┘
   ┌───────────────────┐ │ │ │ │ ┌────────────────┐
   │DIRECŢIA PENTRU │ ├───────────┤ MINISTRU ├───────────┤ │CABINET DEMNITAR│
   │RELAŢIA CU │ │ │ │ ├─┤ │
   │MINISTERUL PUBLIC ├─┤ └────┬─────┘ │ └────────────────┘
   │ŞI DE PREVENIRE A │ │ │ │ ┌────────────────┐
   │CRIMINALITĂŢII ŞI │ │ │ │ │ CONSILIERII │
   │A CORUPŢIEI │ │ │ ├─┤ MINISTRULUI │
   └───────────────────┘ │ │ │ └────────────────┘
   ┌───────────────────┐ │ │ │ ┌────────────────┐
   │DIRECŢIA RESURSE │ │ │ │ │ DEPARTAMENT │
   │UMANE ŞI RELAŢIA CU├─┤ │ ├─┤ COMUNICARE*) │
   │CONSILIUL SUPERIOR │ │ │ │ └────────────────┘
   │AL MAGISTRATURII │ │ │ │ ┌────────────────┐
   └───────────────────┘ │ │ │ │ SERVICIUL │
   ┌───────────────────┐ │ │ └─┤ INFORMAŢII │
   │DIRECŢIA CONTENCIOS├─┤ │ │ CLASIFICATE │
   └───────────────────┘ │ │ └────────────────┘
   ┌───────────────────┐ │ │
   │DIRECŢIA AUDIT │ │ │
   │PUBLIC INTERN ├─┘ │
   └───────────────────┘ │
                                          │
             ┌────────────────┬───────────┼─────────┬─────────────────┐
    ┌────────┴────────┐┌──────┴─────────┐ │ ┌───────┴────────┐┌───────┴────────┐
   ┌┤ SECRETAR DE STAT││SECRETAR DE STAT│ │ │SECRETAR DE STAT││SECRETAR DE STAT├─┐
   │└────────┬────────┘└──────┬─────────┘ │ └───────────┬────┘└───────┬────────┘ │
   │ │ │ ┌────────┴───────┐ │ │ │
   │ │ │ │SECRETAR GENERAL├┐ │ │ │
   │ │ │ └────────┬───────┘│ │ │ │
   │ ┌──────┴─────┐ ┌──────┴─────┐ ┌───┴────┐ │┌───┴────────┐┌───┴─────────┐│
   │ │ CABINETUL │ │ CABINETUL │ │SECRETAR│ ││ CABINETUL ││ CABINETUL ││
   │ │DEMNITARULUI│ │DEMNITARULUI│ │GENERAL │ ││DEMNITARULUI││ DEMNITARULUI││
   │ └────────────┘ └────────────┘ │ADJUNCT │ │└────────────┘└─────────────┘│
   │ └──┬─────┘ │ │
   │ │ │ │
   │ ┌─────────────┘ │ │
   │ ┌──────┴──────┐ ┌─────────┴───┐ │
   │ │ UNITATEA DE │ │ DIRECŢIA │ │
   │ │ MANAGEMENT │ │ GENERALĂ │ │
   │ │ PUBLIC │ │ ECONOMICĂ │ │
   │ └─────────────┘ └─┬───────────┘ │
   └───┬───┬─────┬────┬───┬────────────────┼───────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┘
       │ │ │ │ │ ┌────┬────┬─┴──┐ │ │ │ │ │ │
     ┌─┴┐ ┌┴─┐ ┌─┴┐ ┌─┴┐ ┌┴─┐ ┌┴─┐ ┌┴─┐ ┌┴─┐ ┌┴─┐ ┌┴─┐ ┌┴─┐ ┌┴─┐ ┌┴─┐ ┌┴─┐ ┌┴─┐
     │1 │ │2 │ │3 │ │4 │ │5 │ │6 │ │7 │ │8 │ │9 │ │10│ │11│ │12│ │13│ │14│ │15│
     │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
     └──┘ └──┘ └──┘ └──┘ └──┘ └──┘ └──┘ └──┘ └──┘ └──┘ └──┘ └──┘ └──┘ └──┘ └──┘

    1 - Direcţia Drept Internaţional şi Tratate
    2 - Direcţia Afaceri Europene
    3 - Direcţia Tehnologia Informaţiei
    4 - Serviciul pentru Relaţii cu publicul
    5 - Serviciul de Asistenţă medicală
    6 - Direcţia Investiţii şi Administrarea Serviciilor
    7 - Direcţia Financiar-Contabilă
    8 - Direcţia Programe Europene
    9 - Direcţia de implementare a proiectelor finanţate din împrumuturi
        externe**)
   10 - Direcţia Cetăţenie
   11 - Direcţia de Probaţiune
   12 - Directia pentru Servicii juridice conexe
   13 - Direcţia Elaborare Acte Normative, Studii şi Documentare
   14 - Direcţia Analiză şi Avizare Acte Normative
   15 - Direcţia Instanţelor Militare***)
  __________
    *) Se infiinţează la nivel de serviciu
    **) Numărul de posturi nu este cuprins în numărul maxim de posturi aprobat.
    ***) Structură aflată în coordonarea profesională a Ministerului Justiţiei
         şi finanţată de la bugetul Ministerului Apărării

  ----