HOTĂRÂRE nr. 745 din 9 iulie 2008
privind trecerea Regiei Autonome "Multiproduct" din coordonarea Ministerului Justiţiei în administrarea Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 558 din 23 iulie 2008  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 11 lit. m) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul 1

  Se aprobă trecerea Regiei Autonome "Multiproduct", înfiinţată prin Hotărârea Guvernului nr. 98/1991, cu modificările ulterioare, cu sediul în municipiul Bucureşti, din coordonarea Ministerului Justiţiei în administrarea Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului, în vederea restructurării acesteia prin aplicarea metodelor prevăzute de legislaţia specifică Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului.


  Articolul 2

  La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Ministerul Justiţiei va înceta să exercite atribuţiile ce i-au revenit, potrivit legii, ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale cu privire la Regia Autonomă "Multiproduct".


  Articolul 3

  Hotărârea Guvernului nr. 83/2005 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 132 din 11 februarie 2005, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
  1. La articolul 4 punctul XI, poziţia 4 se abrogă.
  2. Articolul 25 se abrogă.
  3. La anexa nr. 3, poziţia "Unitate în coordonarea Ministerului Justiţiei - Regia Autonomă «Multiproduct»" se abrogă.


  Articolul 4

  Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 98/1991 privind înfiinţarea Regiei Autonome "Multiproduct", publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 38 din 23 februarie 1991, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
  1. La articolul 13 alineatul (1), articolul 16 şi articolul 19, sintagma "ministrul justiţiei" se înlocuieşte cu sintagma "preşedintele Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului".
  2. La articolul 13, alineatul (2) va avea următorul cuprins:
  "(2) Din Consiliul de administraţie al Regiei Autonome «Multiproduct»" fac parte în mod obligatoriu un reprezentant al Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului, un reprezentant al Ministerului Economiei şi Finanţelor, un reprezentant al Oficiului Central de Stat pentru Probleme Speciale şi un reprezentant al Ministerului Justiţiei. Ceilalţi membri vor fi numiţi din personalul militar şi civil, ingineri, economişti şi jurişti, specialişti în domeniul de activitate al regiei."
  PRIM-MINISTRU
  CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
  Contrasemnează:
  ---------------
  p. Ministrul justiţiei,
  Theodor Cătălin Nicolescu,
  secretar de stat
  Preşedintele Autorităţii pentru
  Valorificarea Activelor Statului,
  Teodor Atanasiu
  Ministrul economiei şi finanţelor,
  Varujan Vosganian
  Bucureşti, 9 iulie 2008.
  Nr. 745.
  --------