HOTĂRÂRE nr. 587 din 13 iunie 2012
pentru abrogarea alin. (5) al art. 215 din Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăţilor comerciale, cu modificările şi completările ulterioare, şi a Legii nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 577/2002
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 400 din 14 iunie 2012  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul UNIC

  La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, alineatul (5) al articolului 215 din Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăţilor comerciale, cu modificările şi completările ulterioare, şi a Legii nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 577/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 434 din 21 iunie 2002, cu modificările şi completările ulterioare, se abrogă.
  PRIM-MINISTRU
  VICTOR-VIOREL PONTA
  Contrasemnează:
  ---------------
  Ministrul economiei,
  comerţului şi mediului de afaceri,
  Daniel Chiţoiu
  Ministrul transporturilor şi infrastructurii,
  Ovidiu Ioan Silaghi
  Preşedintele Autorităţii
  pentru Valorificarea Activelor Statului,
  Marius Lucian Obreja
  Viceprim-ministru,
  ministrul finanţelor publice,
  Florin Georgescu
  Bucureşti, 13 iunie 2012.
  Nr. 587.
  -------