HOTĂRÂRE nr. 552 din 5 august 1991 (*actualizată*)
privind normele de organizare în ţara a acţiunilor de protocol
(actualizată pînă la data de 20 aprilie 2001*)
EMITENT
 • GUVERNUL
 • ---------------
  *) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 176 din 29 august 1991. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ pînă la data de 20 aprilie 2001, cu modificările şi completările aduse de: PRECIZĂRILE nr. 181681 din 30 iunie 1992; PRECIZĂRILE nr. 183375 din 21 decembrie 1992; PRECIZĂRILE nr. 76732 din 28 mai 1993; PRECIZĂRILE nr. 77479 din 10 august 1993; PRECIZĂRILE nr. 78636 din 10 noiembrie 1993; HOTĂRÂREA nr. 392 din 19 aprilie 2001.
  **) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:
  Redăm mai jos, o serie de Hotărîri de Guvern care prevăd organizarea anumitor evenimente cu caracter cultural şi ştiinţific, pentru care cheltuielile au fost asigurate conform Hotărîrii Guvernului nr. 552/1991 sau prin derogarea de la prevederile acestui act normativ, astfel:
  - Hotărîrea Guvernului nr. 243 din 21 mai 1994, publicată în Monitorul Oficial nr. 144 din 7 iunie 1994;
  - Hotărîrea Guvernului nr. 395 din 15 iulie 1994, publicată în Monitorul Oficial nr. 228 din 22 august 1994;
  - Hotărîrea Guvernului nr. 171 din 20 martie 1996, publicată în Monitorul Oficial nr. 59 din 22 martie 1996;
  - Hotărîrea Guvernului nr. 217 din 2 aprilie 1996, publicată în Monitorul Oficial nr. 83 din 23 aprilie 1996;
  - Hotărîrea Guvernului nr. 251 din 10 aprilie 1996, publicată în Monitorul Oficial nr. 80 din 19 aprilie 1996;
  - Hotărîrea Guvernului nr. 962 din 14 octombrie 1996, publicată în Monitorul Oficial nr. 278 din 7 noiembrie 1996;
  - Hotărîrea Guvernului nr. 824 din 19 noiembrie 1998, publicată în Monitorul Oficial nr. 450 din 25 noiembrie 1998;
  - Hotărîrea Guvernului nr. 667 din 19 august 1999, publicată în Monitorul Oficial nr. 401 din 24 august 1999.
  Guvernul României hotărăşte:

  Articolul 1

  Normele privind organizarea în ţara a acţiunilor de protocol şi a unor manifestări cu caracter cultural-ştiinţific, precum şi plafoanele de cheltuieli ocazionate de acestea, la instituţiile publice, sînt cele prevăzute în anexa la prezenta hotărîre.


  Articolul 2

  În funcţie de evoluţia preţurilor produselor alimentare, Ministerul Economiei şi Finanţelor va actualiza, în termen de 30 de zile, plafoanele maxime stabilite prin prezenta hotărîre.


  Articolul 3

  Cheltuielile de protocol stabilite ca urmare a aplicării prezentei hotărîri se vor încadra în creditele bugetare aprobate fiecărei instituţii publice.


  Articolul 4

  Prevederile prezentei hotărîri se aplică începînd cu data 1 august 1991.
  Pe aceeaşi dată se abroga anexa nr. 1 la Hotărîrea Consiliului de Miniştri nr. 1573/1971 privind organizarea în ţara a acţiunilor de protocol şi a unor manifestări cu caracter cultural-ştiinţific, Nota aprobată de primul-ministru al Guvernului cu nr. 219/10.02.1990 şi orice alte prevederi contrare.
  PRIM-MINISTRU
  PETRE ROMAN


  Anexă

  NORMA 05/08/1991