ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 9 din 7 februarie 2002
pentru modificarea Legii serviciilor publice de gospodărie comunală nr. 326/2001
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 120 din 14 februarie 2002  În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituţia României,
  Guvernul României adopta prezenta ordonanţă de urgenţă.

  Articolul UNIC

  Legea serviciilor publice de gospodărie comunală nr. 326/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 359 din 4 iulie 2001, se modifica după cum urmează:
  1. Litera d) a alineatului (1) al articolului 2 va avea următorul cuprins:
  "d) alimentarea cu energie termica produsă centralizat, cu excepţia activităţilor de producere a energiei termice în cogenerare;"
  2. Litera e) a alineatului (1) al articolului 2 se abroga.
  3. Litera f) a alineatului (1) al articolului 2 va avea următorul cuprins:
  "f) iluminatul public;"
  4. Literele e) şi f) ale alineatului (3) al articolului 22 se abroga.
  PRIM-MINISTRU
  ADRIAN NASTASE
  Contrasemnează:
  ────────────────
  p. Ministrul industriei şi resurselor,
  Iulian Iancu,
  secretar de stat
  Ministrul administraţiei publice,
  Octav Cozmanca
  ────────────────