HOTĂRÂRE nr. 234 din 16 februarie 2006 (*actualizată*)
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă
(actualizată până la data de 28 decembrie 2011*)
EMITENT
 • GUVERNUL
 • --------------
  *) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 28 decembrie 2011 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse până la această dată de către: HOTĂRÂREA nr. 1.085 din 16 august 2006; HOTĂRÂREA nr. 449 din 15 aprilie 2009; HOTĂRÂREA nr. 1.212 din 6 decembrie 2011.
  Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilor.
  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 27 din Legea nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul UNIC

  Se aprobă Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
  PRIM-MINISTRU
  CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
  Contrasemnează:
  ────────────────
  Ministrul muncii,
  solidarităţii sociale şi familiei,
  Gheorghe Barbu
  Ministrul educaţiei şi cercetării,
  Mihail Hărdău
  Bucureşti, 16 februarie 2006.
  Nr. 234.


  Anexă

  NORMA 16/02/2006