ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 179 din 20 decembrie 2001
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 271/2000 privind regimul activităţilor de transport, comercializare şi recuperare a ţiţeiului, gazolinei, condensatului şi etanului lichid
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 839 din 27 decembrie 2001  În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituţia României,
  Guvernul României adopta prezenta ordonanţă de urgenţă.

  Articolul 1

  Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 271/2000 privind regimul activităţilor de transport, comercializare şi recuperare a ţiţeiului, gazolinei, condensatului şi etanului lichid, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 663 din 15 decembrie 2000, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 207/2001, se modifica şi se completează după cum urmează:
  1. Titlul ordonanţei de urgenta va avea următorul cuprins:
  "ORDONANŢA DE URGENŢĂ privind regimul activităţilor de transport, comercializare şi recuperare a ţiţeiului, gazolinei, condensatului, etanului lichid, benzinei, motorinei şi combustibilului lichid uşor"
  2. După articolul 16^1 se introduce articolul 16^2 cu următorul cuprins:
  "Art. 16^2. - Prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă se aplică în mod corespunzător şi activităţilor de transport, comercializare şi recuperare a benzinei, motorinei şi combustibilului lichid uşor."


  Articolul 2

  Prezenta ordonanţă de urgenţă intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  PRIM-MINISTRU
  ADRIAN NASTASE
  Contrasemnează:
  ──────────────────
  Ministrul industriei şi resurselor,
  Dan Ioan Popescu
  Ministrul finanţelor publice,
  Mihai Nicolae Tanasescu
  p. Ministru de interne,
  Nicolae Berechet,
  secretar de stat
  ──────────────────