ORDIN nr. 5.903 din 30 august 2023privind acordarea acreditării pentru unitatea de învățământ preuniversitar de stat Liceul Tehnologic "Valeriu Braniște" din municipiul Lugoj, județul Timiș
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAȚIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 838 din 18 septembrie 2023
  Având în vedere prevederile:– art. 24 alin. (3) lit. c) și d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calității educației, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările și completările ulterioare;– art. 11 lit. a), respectiv ale art. 15 lit. e) din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 155/2022 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar;– Hotărârii Guvernului nr. 993/2020 privind aprobarea Metodologiei de evaluare instituțională în vederea autorizării, acreditării și evaluării periodice a organizațiilor furnizoare de educație, cu modificările și completările ulterioare;– Hotărârii Guvernului nr. 994/2020 privind aprobarea standardelor de autorizare de funcționare provizorie și a standardelor de acreditare și de evaluare externă periodică în învățământul preuniversitar, cu modificările ulterioare;– Ordinului ministrului educației naționale nr. 3.785/2016 privind acordarea autorizației de funcționare provizorie pentru nivelul de învățământ „liceal“, profilul „tehnic“, domeniul pregătirii de bază „electronică și automatizări“, calificarea profesională „tehnician operator roboți industriali“, respectiv profilul „servicii“, domeniul pregătirii de bază „estetica și igiena corpului omenesc“, calificarea profesională „coafor stilist“, limba de predare „română“, forma de învățământ „cu frecvență (zi)“;– Hotărârii Consiliului Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar nr. 8 din 27.06.2023;– Referatului de aprobare nr. 8.450 din 11.07.2023 privind acordarea acreditării pentru unitatea de învățământ preuniversitar de stat Liceul Tehnologic „Valeriu Braniște“ din municipiul Lugoj, județul Timiș, pentru nivelul de învățământ „liceal“, profilul „tehnic“, domeniul pregătirii de bază „electronică și automatizări“, calificarea profesională „tehnician operator roboți industriali“, respectiv profilul „servicii“, domeniul pregătirii de bază „estetica și igiena corpului omenesc“, calificarea profesională „coafor stilist“, limba de predare „română“, forma de învățământ „cu frecvență (zi)“,
  în temeiul art. 13 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 369/2021 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației, cu modificările și completările ulterioare,
  ministrul educației emite prezentul ordin.

  Articolul 1

  Se acordă acreditarea pentru unitatea de învățământ preuniversitar de stat Liceul Tehnologic „Valeriu Braniște“, cu sediul în str. Gheorghe Doja nr. 41, municipiul Lugoj, județul Timiș, pentru nivelul de învățământ „liceal“, filiera „tehnologică“, profilul „tehnic“, domeniul pregătirii de bază „electronică și automatizări“, calificarea profesională „tehnician operator roboți industriali“, respectiv profilul „servicii“, domeniul pregătirii de bază „estetica și igiena corpului omenesc“, calificarea profesională „coafor stilist“, limba de predare „română“, forma de învățământ „cu frecvență“ (zi), începând cu anul școlar 2023-2024.


  Articolul 2

  Unitatea de învățământ preuniversitar de stat Liceul Tehnologic „Valeriu Braniște“ din municipiul Lugoj, județul Timiș, acreditată potrivit dispozițiilor art. 1, este persoană juridică de drept public și de interes public, parte a sistemului național de învățământ, beneficiază de toate drepturile și respectă obligațiile prevăzute de lege.


  Articolul 3

  Personalul didactic și personalul nedidactic din unitatea de învățământ preuniversitar de stat Liceul Tehnologic „Valeriu Braniște“ din municipiul Lugoj, județul Timiș, angajat conform prevederilor legii pentru formațiunile de studiu școlarizate conform art. 1, se preia la unitatea de învățământ preuniversitar de stat acreditată Liceul Tehnologic „Valeriu Braniște“ din municipiul Lugoj, județul Timiș.


  Articolul 4

  Capacitatea maximă de școlarizare este de 46 de formațiuni de studiu/2 schimburi (maximum 23 de formațiuni de studiu/schimbul 1, maximum 23 de formațiuni de studiu/ schimbul 2).


  Articolul 5

  Unitatea de învățământ preuniversitar de stat Liceul Tehnologic „Valeriu Braniște“ din municipiul Lugoj, județul Timiș, este monitorizată și controlată periodic de către Ministerul Educației și Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar, în colaborare cu Inspectoratul Școlar Timiș, în vederea verificării respectării standardelor care au stat la baza acreditării.


  Articolul 6

  Unitatea de învățământ preuniversitar particular menționată la art. 1 are obligația de a solicita evaluarea externă periodică în termen de maximum 5 ani de la obținerea acreditării, dar nu mai târziu de anul școlar 2027-2028.


  Articolul 7

  Unitatea de învățământ preuniversitar de stat Liceul Tehnologic „Valeriu Braniște“ din municipiul Lugoj, județul Timiș, Ministerul Educației, Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar, respectiv Inspectoratul Școlar Județean Timiș duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.


  Articolul 8

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  p. Ministrul educației,
  Gigel Paraschiv,
  secretar de stat

  București, 30 august 2023.
  Nr. 5.903.
  -----