HOTĂRÂRE nr. 819 din 27 mai 2004
privind aprobarea stemelor unor comune din judeţul Prahova
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 513 din 8 iunie 2004  În temeiul art. 108 din Constituţie, republicată, şi al art. 10 alin. 2 din Legea nr. 102/1992 privind stema ţării şi sigiliul statului,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul UNIC

  (1) Se aprobă stemele comunelor Bărcăneşti, Ciorani, Măneşti, Poseşti, Salcia, Şoimari, Talea, Telega, judeţul Prahova, prevăzute în anexele nr. 1.1-1.8.
  (2) Descrierea elementelor stemelor şi semnificaţia acestora sunt prevăzute în anexele nr. 2.1-2.8.
  (3) Anexele nr. 1.1-1.8 şi 2.1-2.8 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
  PRIM-MINISTRU
  ADRIAN NĂSTASE
  Contrasemnează:
  ────────────────
  p. Ministrul de stat,
  ministrul administraţiei
  şi internelor,
  Toma Zaharia,
  secretar de stat
  Ministrul delegat
  pentru administraţia publică,
  Gabriel Oprea
  Bucureşti, 27 mai 2004.
  Nr. 819.


  Anexa 1.1


  Anexa 2.1

  DESCRIEREA ŞI SEMNIFICAŢIILE
  elementelor însumate ale stemei comunei Bărcăneşti,
  judeţul Prahova
  Descrierea stemei:
  Stema comunei Bărcăneşti, potrivit anexei nr. 1.1, se compune dintr-un scut despicat.
  În dextra, tăiată sus, pe azur, un braţ împlătoşat, de argint, întors spre stânga, ţinând în pumn o sabie de argint.
  Jos, pe azur, o cheie de argint dispusă în fascie, cu floarea orientată spre vârful scutului.
  În senestra, pe azur, o biserică de argint văzută din faţă, cu o singură turlă, având ferestre încadrate între coloane şi un pridvor cu trei deschideri terminate cu arcade rotunde.
  Semnificaţia elementelor însumate:
  Braţul împlătoşat, ţinând în pumn o sabie, şi cheia sunt elemente componente din stema familiei Bărcănescu, a cărei existenţă este legată de localitatea Bărcăneşti.
  Biserica redă Mănăstirea Ghighiu.
  Coroana murală, de argint, cu un turn crenelat, semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.


  Anexa 1.2


  Anexa 2.2

  DESCRIEREA ŞI SEMNIFICAŢIILE
  elementelor însumate ale stemei comunei Ciorani,
  judeţul Prahova
  Descrierea stemei:
  Stema comunei Ciorani, potrivit anexei nr. 1.2, se compune dintr-un scut de azur, unde o cioară neagră stă pe o creangă desfrunzită, de aur, având în cioc un spic de grâu, de aur.
  Semnificaţia elementelor însumate:
  Compoziţia face aluzie la denumirea localităţii.
  Coroana murală, de argint, cu un turn crenelat, semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.


  Anexa 1.3


  Anexa 2.3

  DESCRIEREA ŞI SEMNIFICAŢIILE
  elementelor însumate ale stemei comunei Măneşti,
  judeţul Prahova
  Descrierea stemei:
  Stema comunei Măneşti, potrivit anexei nr. 1.3, se compune dintr-un scut tăiat.
  În primul cartier, pe fond de azur, o pasăre de argint, conturnată, stând pe o lună de argint răsturnată.
  În al doilea cartier, pe fond de argint, o cetate zidită, de culoare roşie, având un turn crenelat poziţionat central; turnul este flancat în dextra de un steag albastru, cu lancea de aur, iar în senestra, de o acvilă neagră cu aripile deschise; pe cetate broşează un cavaler în armură de argint, stând pe zidul de intrare al cetăţii; cetatea se deschide cu o poartă de aur.
  Semnificaţia elementelor însumate:
  Pasărea stând pe lună face referire la stema Smarandei Mănescu, descendenta familiei Mănescu, a cărei existenţă este legată de localitatea Măneşti.
  Cetatea reprezintă blazonul familiei Văcărescu, care prin Theodor Văcărescu se va căsători cu Maria Mănescu, al cărei nume este legat de Măneşti, prin construcţiile ridicate aici, respectiv conacul şi biserica.
  Coroana murală, de argint, cu un turn crenelat, semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.


  Anexa 1.4


  Anexa 2.4

  DESCRIEREA ŞI SEMNIFICAŢIILE
  elementelor însumate ale stemei comunei Poseşti,
  judeţul Prahova
  Descrierea stemei:
  Stema comunei Poseşti, potrivit anexei nr. 1.4, se compune dintr-un scut tăiat de o fascie groasă de argint.
  În câmp superior, pe azur, trei crenguţe înfrunzite cu câte două mere, plasate în banda doi şi unu, totul de aur.
  În câmp inferior, pe azur, o doniţă de argint.
  Semnificaţia elementelor însumate:
  Elementele fac trimitere la tradiţia zonei.
  Fascia de argint simbolizează drumul comercial ce lega încă din evul mediu Ţara Românească de Transilvania, prin pasul de la Tabla Buţii.
  Merele de aur simbolizează livezile şi în acelaşi timp fac trimitere la bogăţia zonei şi hărnicia locuitorilor.
  Doniţa de argint este imaginea ocupaţiei tradiţionale a locuitorilor, de crescători de vite şi producători de derivate din lapte.
  Coroana murală, de argint, cu un turn crenelat, semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.


  Anexa 1.5


  Anexa 2.5

  DESCRIEREA ŞI SEMNIFICAŢIILE
  elementelor însumate ale stemei comunei Salcia,
  judeţul Prahova
  Descrierea stemei:
  Stema comunei Salcia, potrivit anexei nr. 1.5, se compune dintr-un scut de azur, având o salcie de argint, înfrunzită şi cu rădăcini.
  Semnificaţia elementelor însumate:
  Salcia face trimitere la denumirea localităţii.
  Coroana murală, de argint, cu un turn crenelat, semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.


  Anexa 1.6


  Anexa 2.6

  DESCRIEREA ŞI SEMNIFICAŢIILE
  elementelor însumate ale stemei comunei Şoimari,
  judeţul Prahova
  Descrierea stemei:
  Stema comunei Şoimari, potrivit anexei nr. 1.6, se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite.
  În câmp albastru, un şoim de aur, aşezat spre dreapta pe trei dealuri verzi.
  Semnificaţia elementelor însumate:
  Şoimul face trimitere la denumirea localităţii.
  Coroana murală, de argint, cu un turn crenelat, semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.


  Anexa 1.7


  Anexa 2.7

  DESCRIEREA ŞI SEMNIFICAŢIILE
  elementelor însumate ale stemei comunei Talea,
  judeţul Prahova
  Descrierea stemei:
  Stema comunei Talea, potrivit anexei nr. 1.7, se compune dintr-un scut tăiat orizontal printr-o linie ondulată, de aur.
  În prima parte, pe azur, un cap de berbec văzut din faţă, de argint.
  În partea a doua, pe argint, trei dealuri verzi.
  Semnificaţia elementelor însumate:
  Capul de berbec simbolizează ocupaţia de bază a locuitorilor.
  Cele trei dealuri reprezintă cadrul turistic local.
  Linia ondulată reprezintă apele aflate în zonă, respectiv pâraiele Bizdidelul şi Morăneasca.
  Coroana murală, de argint, cu un turn crenelat, semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.


  Anexa 1.8


  Anexa 2.8

  DESCRIEREA ŞI SEMNIFICAŢIILE
  elementelor însumate ale stemei comunei Telega,
  judeţul Prahova
  Descrierea stemei:
  Stema comunei Telega, potrivit anexei nr. 1.8, se compune dintr-un scut despicat.
  În primul cartier, pe azur, un munte de sare, de argint, asuprit de două ciocane, de argint, dispuse în săritoare.
  În al doilea cartier, pe roşu, o sondă de argint.
  Semnificaţia elementelor însumate:
  Compoziţia face referire la bogăţiile naturale ale zonei, respectiv ocna de sare de la Telega şi sondele de la Buştenari.
  Coroana murală, de argint, cu un turn crenelat, semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.
  _______________