ORDIN nr. 3.835 din 13 mai 2022privind organizarea pilotării evaluării standardizate la finalul anului școlar 2021-2022
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAȚIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 482 din 13 mai 2022
  Având în vedere prevederile art. 26, 71, 72 și ale art. 94 alin. (2) lit. e) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare,
  ținând cont de prevederile art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 559/2020 privind funcționarea unităților de învățământ preuniversitar cu statut de unități-pilot, experimentale și de aplicație,
  având în vedere Referatul de aprobare nr. 1.677 din 13.05.2022,
  în temeiul prevederilor art. 13 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 369/2021 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației, cu modificările și completările ulterioare,
  ministrul educației emite prezentul ordin.

  Articolul 1
  (1) Se aprobă organizarea pilotării evaluării standardizate la finalul anului școlar 2021-2022, cu scopul de a stabili nivelul de competențe ale elevilor la finalul anului școlar.(2) Participă la pilotarea evaluării standardizate la finalul anului școlar 2021-2022 elevii claselor I-VII, respectiv IX-XI din unitățile de învățământ selectate de Ministerul Educației.(3) La nivelul fiecărui județ/sector al municipiului București, pilotarea evaluării standardizate se organizează în câte 7 unități de învățământ, incluzând unități de învățământ cu profil pedagogic.


  Articolul 2

  Evaluarea standardizată la finalul anului școlar 2021-2022 se organizează de către inspectoratele școlare județene/al municipiului București în perioada 30 mai-10 iunie pentru elevii claselor I-VII și în perioada 30 mai- 8 iunie pentru elevii claselor IX-XI.


  Articolul 3
  (1) Disciplinele la care se organizează evaluarea standardizată la finalul anului școlar 2021-2022 sunt următoarele:
  a) pentru elevii claselor I-VII, limba română și matematică;
  b) pentru elevii claselor IX-XI, limba română și, în funcție de filieră, profil și specializare, disciplina care se susține la examenul național de bacalaureat, ca probă obligatorie a profilului, matematică sau istorie.
  (2) Testele pentru evaluarea standardizată la finalul anului școlar 2021-2022 sunt construite respectând programa școlară corespunzătoare fiecărei clase/discipline menționate la alin. (1).(3) Timpul de lucru efectiv pentru fiecare disciplină la care se susține evaluarea standardizată este de 30 de minute pentru clasele din învățământul primar, respectiv 60 de minute pentru clasele din învățământul gimnazial și liceal.


  Articolul 4
  (1) Desfășurarea evaluării standardizate la finalul anului școlar 2021-2022 se realizează în format digital, în baza unei instrucțiuni, care va fi comunicată inspectoratelor școlare județene/al municipiului București în termen de 3 zile de la publicarea prezentului ordin în Monitorul Oficial al României, Partea I.(2) Inspectoratele școlare județene/al municipiului București și unitățile de învățământ se asigură că elevii dispun de un număr suficient de dispozitive, precum: calculatoare, laptopuri, tablete sau telefoane smart, astfel încât în perioada de desfășurare a evaluării standardizate la finalul anului școlar 2021-2022 să se ofere posibilitatea fiecărui elev din clasele I-VII, respectiv IX-XI să susțină această evaluare.(3) Dispozitivele utilizate trebuie să fie conectate la rețeaua internet, să aibă un sistem de operare și un browser web. Fiecare elev trebuie să aibă acces la browserul web.


  Articolul 5

  Pentru elevii cu deficiențe/cerințe educaționale speciale care doresc să participe la evaluarea standardizată la finalul anului școlar 2021-2022 se aplică prevederile art. 31 și 32 din Metodologia de organizare și desfășurare a evaluării naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a, aprobată prin Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 4.801/2010, valabilă și pentru anul școlar 2021-2022, prevederile art. 91 alin. (1) lit. c), alin. (2) și (3) din Metodologia de organizare și desfășurare a examenului de bacalaureat național - 2011, aprobată prin Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 4.799/2010, cu modificările ulterioare, valabilă și pentru anul 2022, respectiv prevederile Procedurii nr. 25.464/2022*) cu privire la asigurarea condițiilor de egalizare a șanselor pentru elevii cu deficiențe de vedere, deficiențe de auz și tulburări de neurodezvoltare care susțin examenele naționale: evaluarea națională pentru absolvenții clasei a VIII-a și examenul național de bacalaureat - sesiunea 2022.
  *) Procedura nr. 25.464/2022 nu a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I.


  Articolul 6
  (1) În urma evaluării standardizate la finalul anului școlar 2021-2022 sunt furnizate detalii despre întrebările/itemii la care elevul a răspuns și se generează rapoarte narative de evaluare la finalul fiecărui test.(2) Rapoartele narative de evaluare nu se transformă în calificative/note acordate elevilor și nu pot fi utilizate în vederea evaluării activității cadrelor didactice.(3) Rapoartele narative de evaluare analizează în detaliu competențele elevilor, precizând nivelul de cunoștințe, astfel încât la nivelul Ministerului Educației să poată fi adoptată o serie de măsuri pentru îmbunătățirea performanțelor școlare.


  Articolul 7
  (1) În vederea pilotării evaluării standardizate, Ministerul Educației încheie un protocol de colaborare, cu titlu gratuit, fără implicații financiare ale părților.(2) În cadrul protocolului de colaborare, activitățile de pilotare pot fi organizate până la finalul anului 2022.


  Articolul 8

  Se aprobă lista unităților de învățământ participante la pilotarea evaluării standardizate, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul 9

  Direcția generală învățământ preuniversitar, Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație, inspectoratele școlare județene/al municipiului București și unitățile de învățământ duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.


  Articolul 10

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Ministrul educației,
  Sorin-Mihai Cîmpeanu

  București, 13 mai 2022.
  Nr. 3.835.

  ANEXĂ

  LISTA
  unităților de învățământ participante la pilotarea evaluării standardizate


  Nr. crt.

  Județul

  Unitatea de învățământ

  1

  Alba

  Colegiul Național „Inochentie Micu Clain“ Blaj

  2

  Alba

  Școala Gimnazială „Vasile Goldiș“ Alba Iulia

  3

  Alba

  Școala Gimnazială „Axente Sever“ Aiud

  4

  Alba

  Liceul Teoretic Teiuș

  5

  Alba

  Școala Gimnazială „Decebal“ Cricău

  6

  Alba

  Școala Gimnazială „Nicolae Drăgan“ Galda de Jos

  7

  Alba

  Liceul Tehnologic Agricol „Alexandru Borza“ Ciumbrud

  8

  Arad

  Colegiul Pedagogic „Preparandia - Dimitrie Țichindeal“ Arad

  9

  Arad

  Școala Gimnazială „Nicolae Bălcescu“ Arad

  10

  Arad

  Școala Gimnazială Nr. 2 Sântana

  11

  Arad

  Liceul Teoretic Sebiș

  12

  Arad

  Școala Gimnazială „Gheorghe Popovici“ Apateu

  13

  Arad

  Școala Gimnazială „Ioan Slavici“ Șiria

  14

  Arad

  Liceul Tehnologic Vinga

  15

  Argeș

  Colegiul Național Pedagogic „Carol I“ Câmpulung

  16

  Argeș

  Școala Gimnazială „Ion Minulescu“ Pitești

  17

  Argeș

  Școala Gimnazială Nr. 1 Costești

  18

  Argeș

  Liceul Teoretic „Ion Mihalache“ Topoloveni

  19

  Argeș

  Școala Gimnazială Nr. 1 Poienarii de Argeș

  20

  Argeș

  Școala Gimnazială Nr. 1 Poiana Lacului

  21

  Argeș

  Liceul Tehnologic „Petre Ionescu Muscel“ Domnești

  22

  Bacău

  Colegiul Național Pedagogic „Ștefan cel Mare“ Bacău

  23

  Bacău

  Școala Gimnazială „Emil Racoviță“ Onești

  24

  Bacău

  Școala Gimnazială „Liviu Rebreanu“ Comănești

  25

  Bacău

  Liceul Teoretic „Spiru Haret“ Moinești

  26

  Bacău

  Școala Gimnazială Ardeoani

  27

  Bacău

  Școala Gimnazială „Scarlat Longhin“ Dofteana

  28

  Bacău

  Liceul Tehnologic „Jacques M. Elias“ Sascut

  29

  Bihor

  Liceul Pedagogic „Nicolae Bolcaș“ Beiuș

  30

  Bihor

  Școala Gimnazială „Oltea Doamna“ Oradea

  31

  Bihor

  Școala Gimnazială „Miron Pompiliu“ Ștei

  32

  Bihor

  Liceul Teoretic „Constantin Șerban“ Aleșd

  33

  Bihor

  Școala Gimnazială Nr. 1 Vârciorog

  34

  Bihor

  Școala Gimnazială „Aurel Pop“ Oșorhei

  35

  Bihor

  Liceul Teoretic „Gabriel Țepelea“ Borod

  36

  Bistrița-Năsăud

  Colegiul Național „George Coșbuc“ Năsăud

  37

  Bistrița-Năsăud

  Școala Gimnazială „Lucian Blaga“ Bistrița

  38

  Bistrița-Năsăud

  Școala Gimnazială „Mihai Eminescu“ Năsăud

  39

  Bistrița-Năsăud

  Colegiul Național „Petru Rareș“ Beclean

  40

  Bistrița-Năsăud

  Școala Gimnazială Sânmihaiu de Câmpie

  41

  Bistrița-Năsăud

  Școala Gimnazială „Viorel Nimigeanu“ Nimigea de Jos

  42

  Bistrița-Năsăud

  Liceul Tehnologic „Ion Căian Românul“ Căianu Mic

  43

  Botoșani

  Liceul Pedagogic „Nicolae Iorga“ Botoșani

  44

  Botoșani

  Școala Gimnazială „Elena Rareș“ Botoșani

  45

  Botoșani

  Școala Gimnazială „Leon Dănăilă“ Darabani

  46

  Botoșani

  Liceul Tehnologic Bucecea

  47

  Botoșani

  Școala Gimnazială Nr. 1 Văculești

  48

  Botoșani

  Școala Gimnazială „Octav Băncilă“ Corni

  49

  Botoșani

  Liceul Tehnologic „Ștefan cel Mare și Sfânt“ Vorona

  50

  Brăila

  Colegiul Național Pedagogic „Dumitru Panaitescu Perpessicius“

  51

  Brăila

  Școala Gimnazială „Alexandru Ioan Cuza“ Brăila

  52

  Brăila

  Școala Gimnazială „Spiru Haret“ Însurăței

  53

  Brăila

  Liceul Teoretic „Constantin Angelescu“ Ianca

  54

  Brăila

  Școala Gimnazială Surdila-Greci

  55

  Brăila

  Școala Gimnazială Movila Miresii

  56

  Brăila

  Liceul Tehnologic „Matei Basarab“ Măxineni

  57

  Brașov

  Liceul „Andrei Mureșanu“ Brașov

  58

  Brașov

  Școala Gimnazială Nr. 9 „N. Orghidan“ Brașov

  59

  Brașov

  Școala Gimnazială Ghimbav

  60

  Brașov

  Colegiul Național „Doamna Stanca“ Făgăraș

  61

  Brașov

  Școala Gimnazială Cața

  62

  Brașov

  Școala Gimnazială Sânpetru

  63

  Brașov

  Liceul „Sextil Pușcariu“ Bran

  64

  Buzău

  Colegiul Național Pedagogic „Spiru Haret“ Buzău

  65

  Buzău

  Școala Gimnazială „George Emil Palade“ Buzău

  66

  Buzău

  Școala Gimnazială „Gheorghe Vernescu“ Râmnicu Sărat

  67

  Buzău

  Liceul Teoretic „Radu Vlădescu“ Pătârlagele

  68

  Buzău

  Școala Gimnazială Măgura

  69

  Buzău

  Școala Gimnazială „Constantin Ivănescu“ Poșta Câlnău

  70

  Buzău

  Liceul Tehnologic „Sfântul Mucenic Sava“ Berca

  71

  Călărași

  Colegiul Național „Neagoe Basarab“ Oltenița

  72

  Călărași

  Școala Gimnazială „Mihai Viteazul“ Călărași

  73

  Călărași

  Școala Gimnazială „Gheorghe Manu“ Budești

  74

  Călărași

  Liceul „Alexandru Odobescu“ Lehliu-Gară

  75

  Călărași

  Școala Gimnazială Nr. 1 Unirea

  76

  Călărași

  Școala Gimnazială Nr. 1 Dor Mărunt

  77

  Călărași

  Liceul Tehnologic „Duiliu Zamfirescu“ Dragalina

  78

  Caraș-Severin

  Colegiul Național „C.D. Loga“ Caransebeș

  79

  Caraș-Severin

  Școala Gimnazială Nr. 7 Reșița

  80

  Caraș-Severin

  Școala Gimnazială Nr. 1 Bocșa

  81

  Caraș-Severin

  Liceul „Matias Hammer“ Anina

  82

  Caraș-Severin

  Școala Gimnazială „Aurel Peia“ Ezeriș

  83

  Caraș-Severin

  Școala Gimnazială „Gheorghe Frățilă“ Glimboca

  84

  Caraș-Severin

  Liceul Teoretic „Eftimie Murgu“ Bozovici

  85

  Cluj

  Colegiul Național Pedagogic „Gheorghe Lazăr“ Cluj-Napoca

  86

  Cluj

  Școala Gimnazială „Ion Agârbiceanu“ Cluj-Napoca

  87

  Cluj

  Școala Gimnazială „Teodor Murășanu“ Turda

  88

  Cluj

  Liceul Teoretic „Pavel Dan“ Câmpia Turzii

  89

  Cluj

  Școala Gimnazială Chiuiești

  90

  Cluj

  Școala Gimnazială „Gheorghe Șincai“ Florești

  91

  Cluj

  Liceul Teoretic „Gelu Voievod“ Gilău

  92

  Constanța

  Colegiul Național Pedagogic „Constantin Brătescu“ Constanța

  93

  Constanța

  Școala Gimnazială Nr. 24 „Ion Jalea“ Constanța

  94

  Constanța

  Școala Gimnazială Nr. 2 „Poet Ovidiu“ Ovidiu

  95

  Constanța

  Liceul Teoretic „Negru Vodă“ Constanța

  96

  Constanța

  Școala Gimnazială „Ion Borcea“ Agigea

  97

  Constanța

  Școala Gimnazială Nr. 1 Valu lui Traian

  98

  Constanța

  Liceul Tehnologic Ciobanu

  99

  Covasna

  Colegiul Național „Mihai Viteazul“ Sfântu Gheorghe

  100

  Covasna

  Școala Gimnazială „Nicolae Colan“ Sfântu Gheorghe

  101

  Covasna

  Școala Gimnazială „Mihail Sadoveanu“ Întorsura Buzăului

  102

  Covasna

  Liceul „Korosi Csoma Sandor“ Covasna

  103

  Covasna

  Școala Gimnazială „Comenius“ Brețcu

  104

  Covasna

  Școala Gimnazială „Nicolae Russu“ Sita Buzăului

  105

  Covasna

  Școala Gimnazială „Mihai Eminescu“ Valea Mare

  106

  Dâmbovița

  Colegiul Național Pedagogic „Constantin Cantacuzino“ Târgoviște

  107

  Dâmbovița

  Școala Gimnazială „Ion Alexandru Brătescu-Voinești“ Târgoviște

  108

  Dâmbovița

  Școala Gimnazială Nr. 4 „Elena Donici Cantacuzino“ Pucioasa

  109

  Dâmbovița

  Liceul Teoretic „Ion Ghica“ Răcari

  110

  Dâmbovița

  Școala Gimnazială Gura Șuții

  111

  Dâmbovița

  Școala Gimnazială Brezoaia, Brezoaele

  112

  Dâmbovița

  Liceul Tehnologic „Udrea Băleanu“ Băleni

  113

  Dolj

  Colegiul Național Pedagogic „Șefan Velovan“ Craiova

  114

  Dolj

  Liceul Tehnologic „Horia Vintilă“ Segarcea

  115

  Dolj

  Liceul Tehnologic „Petre Baniță“ Călărași

  116

  Dolj

  Școala Gimnazială „Eliza Opran“ Ișalnița

  117

  Dolj

  Școala Gimnazială „Traian“ Craiova

  118

  Dolj

  Școala Gimnazială Fărcaș

  119

  Dolj

  Școala Gimnazială Filiași

  120

  Galați

  Colegiul Național „Costache Negri“ Galați

  121

  Galați

  Școala Gimnazială „Ștefan cel Mare“ Galați

  122

  Galați

  Școala Gimnazială „Grigore Hagiu“ Târgu Bujor

  123

  Galați

  Liceul Tehnologic „Paul Bujor“ Berești

  124

  Galați

  Școala Gimnazială „Florea Julea“ Nicorești

  125

  Galați

  Școala Gimnazială „Sfântul Nicolae“ Liești

  126

  Galați

  Liceul Tehnologic Nr. 1 Corod

  127

  Giurgiu

  Liceul Teoretic „N. Cartojan“ Giurgiu

  128

  Giurgiu

  Școala Gimnazială „Acad. M. Voiculescu“ Giurgiu

  129

  Giurgiu

  Școala Gimnazială Nr. 1 Bolintin-Vale

  130

  Giurgiu

  Liceul Tehnologic „Tiu Dumitrescu“ Mihăilești

  131

  Giurgiu

  Școala Gimnazială „Apostol Arsache“ Vedea

  132

  Giurgiu

  Școala Gimnazială „Banu Băleanu“ Bolintin-Deal

  133

  Giurgiu

  Liceul „Udriște Năsturel“ Hotarele

  134

  Gorj

  Liceul Tehnologic „General Constantin Șandru“ Bâlta, Runcu

  135

  Gorj

  Școala Gimnazială Capu-Dealului Brănești

  136

  Gorj

  Liceul Teoretic Novaci

  137

  Gorj

  Liceul Tehnologic „Constantin Brâncuși“ Peștișani

  138

  Gorj

  Școala Gimnazială Nr. 1 „G. Uscătescu“ Târgu Cărbunești

  139

  Gorj

  Colegiul Național „Spiru Haret“ Târgu Jiu

  140

  Gorj

  Școala Gimnazială „Alexandru Ștefulescu“ Târgu Jiu

  141

  Harghita

  Liceul „Marin Preda“ Odorheiu Secuiesc

  142

  Harghita

  Școala Gimnazială „Liviu Rebreanu“ Miercurea-Ciuc

  143

  Harghita

  Liceul Tehnologic „Liviu Rebreanu“ Bălan

  144

  Harghita

  Școala Gimnazială „Geo Bogza“ Bălan

  145

  Harghita

  Școala Gimnazială „Teodor Chindea“ Voșlăbeni

  146

  Harghita

  Școala Gimnazială Tulgheș

  147

  Harghita

  Liceul „Miron Cristea“ Subcetate

  148

  Hunedoara

  Colegiul Național Pedagogic „Regina Maria“ Deva

  149

  Hunedoara

  Școala Gimnazială „Dominic Stanca“ Orăștie

  150

  Hunedoara

  Școala Gimnazială „Sfânta Varvara“ Aninoasa

  151

  Hunedoara

  Liceul Tehnologic „Constantin Brâncuși“ Petrila

  152

  Hunedoara

  Școala Gimnazială „Constantin Daicoviciu“ Beriu

  153

  Hunedoara

  Școala Gimnazială Dobra

  154

  Hunedoara

  Liceul Teoretic „Silviu Dragomir“ Ilia

  155

  Ialomița

  Colegiul Național „Mihai Viteazul“ Slobozia

  156

  Ialomița

  Școala Gimnazială „Ion Heliade Rădulescu“ Urziceni

  157

  Ialomița

  Școala Gimnazială „George Vâlsan“ Amara

  158

  Ialomița

  Școala Gimnazială „Ionel Perlea“ Ograda

  159

  Ialomița

  Liceul Tehnologic Fierbinți-Târg

  160

  Ialomița

  Școala Gimnazială Făcăeni

  161

  Ialomița

  Liceul Tehnologic „Iordache Zossima“ Armășești

  162

  Iași

  Colegiul Pedagogic „Vasile Lupu“ Iași

  163

  Iași

  Școala Gimnazială „Dimitrie A. Sturdza“ Iași

  164

  Iași

  Școala Gimnazială „Iordache Cantacuzino“ Pașcani

  165

  Iași

  Colegiul Național „Ștefan cel Mare“ Hârlău

  166

  Iași

  Școala Gimnazială Balș

  167

  Iași

  Școala Gimnazială „Profesor Mihai Dumitriu“ Valea Lupului

  168

  Iași

  Liceul Teoretic „Bogdan Vodă“ Hălăucești

  169

  Ilfov

  Liceul Tehnologic „Barbu Știrbey“

  170

  Ilfov

  Școala Gimnazială Nr. 2 Buftea

  171

  Ilfov

  Școala Gimnazială „Profesor Ion Vișoiu“ Chitila

  172

  Ilfov

  Liceul Teoretic „Horia Hulubei“ Măgurele

  173

  Ilfov

  Școala Gimnazială Nr. 1 Berceni

  174

  Ilfov

  Școala Gimnazială „Alexandru Odobescu“ Chiajna

  175

  Ilfov

  Liceul Teoretic „Traian Lalescu“ Brănești

  176

  Maramureș

  Liceul Pedagogic „Regele Ferdinand“ Sighetu Marmației

  177

  Maramureș

  Școala Gimnazială „George Coșbuc“ Baia Mare

  178

  Maramureș

  Școala Gimnazială Nr. 7 Vișeu de Sus

  179

  Maramureș

  Liceul Tehnologic Agricol „Alexiu Berinde“ Seini

  180

  Maramureș

  Școala Gimnazială Bicaz

  181

  Maramureș

  Școala Gimnazială Nr. 1 Moisei

  182

  Maramureș

  Liceul Teoretic „Ioan Buteanu“ Șomcuta Mare

  183

  Mehedinți

  Colegiul Național Pedagogic „Ștefan Odobleja“ Drobeta-Turnu Severin

  184

  Mehedinți

  Școala Gimnazială Nr. 15 Drobeta-Turnu Severin

  185

  Mehedinți

  Școala Gimnazială Vânju Mare

  186

  Mehedinți

  Liceul Tehnologic „Matei Basarab“ Strehaia

  187

  Mehedinți

  Școala Gimnazială Șovarna

  188

  Mehedinți

  Școala Gimnazială Șimian

  189

  Mehedinți

  Liceul Teoretic Cujmir

  190

  Mureș

  Colegiul Național Pedagogic „Mihai Eminescu“ Târgu Mureș

  191

  Mureș

  Școala Gimnazială „Liviu Rebreanu“ Târgu Mureș

  192

  Mureș

  Școala Gimnazială Iernut

  193

  Mureș

  Liceul Tehnologic Iernut

  194

  Mureș

  Școala Gimnazială Băla

  195

  Mureș

  Școala Profesională „Gheorghe Șincai“ Râciu

  196

  Mureș

  Liceul Tehnologic „Vasile Netea“ Deda

  197

  Neamț

  Liceul „Vasile Conta“ Târgu-Neamț

  198

  Neamț

  Școala Gimnazială „Vasile Alecsandri“ Roman

  199

  Neamț

  Școala Gimnazială „Regina Maria“ Bicaz

  200

  Neamț

  Liceul „Gh. Ruset Roznovanu“ Roznov

  201

  Neamț

  Școala Gimnazială Nr. 1 Dochia

  202

  Neamț

  Școala Gimnazială Borlești

  203

  Neamț

  Liceul Teoretic „Vasile Alecsandri“ Săbăoani

  204

  Olt

  Liceul Teoretic „Nicolae Titulescu“ Slatina

  205

  Olt

  Școala Gimnazială „Eugen Ionescu“ Slatina

  206

  Olt

  Școala Gimnazială „Virgil Mazilescu“ Corabia

  207

  Olt

  Liceul Tehnologic „Constantin Brâncoveanu“ Scornicești

  208

  Olt

  Școala Gimnazială Poganu

  209

  Olt

  Școala Gimnazială Izbiceni

  210

  Olt

  Liceul Teoretic „Ion Gh. Roșca“ Osica de Sus

  211

  Prahova

  Colegiul Național Pedagogic „Regina Maria“ Ploiești

  212

  Prahova

  Școala Gimnazială „Nicolae Titulescu“ Ploiești

  213

  Prahova

  Școala Gimnazială „Inginer Gheorge Pănculescu“ Vălenii de Munte

  214

  Prahova

  Liceul Teoretic „Șerban Vodă“ Slănic

  215

  Prahova

  Școala Gimnazială „Laurențiu Fulga“ Fulga de Sus

  216

  Prahova

  Școala Gimnazială Măgurele

  217

  Prahova

  Liceul Tehnologic „Gheorghe Ionescu Șișești“ Valea Călugărească

  218

  Sălaj

  Liceul Pedagogic „Gheorghe Șincai“ Zalău

  219

  Sălaj

  Școala Gimnazială „Gheorghe Lazăr“ Zalău

  220

  Sălaj

  Școala Gimnazială „Horea“ Șimleu Silvaniei

  221

  Sălaj

  Liceul Teoretic „Ion Agârbiceanu“ Jibou

  222

  Sălaj

  Școala Gimnazială Nr. 1 Valcău de Jos

  223

  Sălaj

  Școala Gimnazială „Gheorghe Șincai“ Bobota

  224

  Sălaj

  Liceul Tehnologic „Liviu Rebreanu“ Hida

  225

  Satu Mare

  Colegiul Național „Ioan Slavici“ Satu Mare

  226

  Satu Mare

  Școala Gimnazială „Grigore Moisil“ Satu Mare

  227

  Satu Mare

  Școala Gimnazială Nr. 3 Negrești-Oaș

  228

  Satu Mare

  Liceul Tehnologic „George Barițiu“ Livada

  229

  Satu Mare

  Școala Gimnazială Gherța Mică

  230

  Satu Mare

  Școala Gimnazială Doba

  231

  Satu Mare

  Liceul Tehnologic „Anghel Saligny“ Turț

  232

  Sibiu

  Colegiul Național Pedagogic „Andrei Șaguna“ Sibiu

  233

  Sibiu

  Școala Gimnazială Nr. 21 Sibiu

  234

  Sibiu

  Școala Gimnazială Ocna Sibiului

  235

  Sibiu

  Liceul Tehnologic „J. Lebel“ Tălmaciu

  236

  Sibiu

  Școala Gimnazială Racovița

  237

  Sibiu

  Școala Gimnazială „Mihai Viteazu“ Șelimbăr

  238

  Sibiu

  Colegiul Tehnic „A.T. Laurian“ Agnita

  239

  Suceava

  Colegiul Național „Mihai Eminescu“ Suceava

  240

  Suceava

  Școala Gimnazială Nr. 4 Suceava

  241

  Suceava

  Școala Gimnazială „Aurelian Stanciu“ Salcea

  242

  Suceava

  Liceul Tehnologic „Ștefan cel Mare“ Cajvana

  243

  Suceava

  Școala Gimnazială Satu Mare

  244

  Suceava

  Școala Gimnazială „Vasile Tomegea“ Boroaia

  245

  Suceava

  Liceul Tehnologic „Mihai Eminescu“ Dumbrăveni

  246

  Teleorman

  Colegiul Național Pedagogic „Mircea Scarlat“ Alexandria

  247

  Teleorman

  Școala Gimnazială „Ștefan cel Mare“ Alexandria

  248

  Teleorman

  Școala Gimnazială Nr. 2 Videle

  249

  Teleorman

  Liceul Teoretic Zimnicea

  250

  Teleorman

  Școala Gimnazială „Sfinții Voievozi“ Bragadiru

  251

  Teleorman

  Școala Gimnazială „Grigore Dimitrie Ghica“ Peretu

  252

  Teleorman

  Liceul Teoretic Piatra

  253

  Timiș

  Colegiul Național Pedagogic „Carmen Sylva“ Timișoara

  254

  Timiș

  Școala Gimnazială Nr. 30 Timișoara

  255

  Timiș

  Școala Gimnazială Nr. 4 Lugoj

  256

  Timiș

  Liceul Teoretic „Iulia Hașdeu“ Lugoj

  257

  Timiș

  Școala Gimnazială Tomești

  258

  Timiș

  Școala Gimnazială Dumbrăvița

  259

  Timiș

  Liceul Teoretic „David Voniga“ Giroc

  260

  Tulcea

  Liceul Teoretic „Ion Creangă“ Tulcea

  261

  Tulcea

  Școala Gimnazială „Alexandru Ciucurencu“ Tulcea

  262

  Tulcea

  Școala Gimnazială „Gheorghe Banea“ Măcin

  263

  Tulcea

  Liceul Teoretic „Gh. M. Murgoci“ Măcin

  264

  Tulcea

  Școala Gimnazială Dorobanțu

  265

  Tulcea

  Școala Gimnazială Greci

  266

  Tulcea

  Liceul Tehnologic Topolog

  267

  Vâlcea

  Colegiul Național de Informatică „Matei Basarab“ Râmnicu Vâlcea

  268

  Vâlcea

  Școala Gimnazială „I. Gh. Duca“ Râmnicu Vâlcea

  269

  Vâlcea

  Școala Gimnazială „Costea Marinoiu“ Ocnele Mari

  270

  Vâlcea

  Liceul „Gheorghe Surdu“ Brezoi

  271

  Vâlcea

  Școala Gimnazială Ghioroiu

  272

  Vâlcea

  Școala Gimnazială Mihăești

  273

  Vâlcea

  Liceul Teoretic Măciuca

  274

  Vaslui

  Liceul Pedagogic „Ioan Popescu“ Bârlad

  275

  Vaslui

  Școala Gimnazială „Ștefan cel Mare“ Vaslui

  276

  Vaslui

  Școala Gimnazială „Mihai David“ Negrești

  277

  Vaslui

  Liceul Tehnologic „Nicolae Iorga“ Negrești

  278

  Vaslui

  Școala Gimnazială Nr. 1 Văleni

  279

  Vaslui

  Școala Gimnazială „Ion Murgeanu“ Zorleni

  280

  Vaslui

  Liceul „Ștefan cel Mare“ Codăești

  281

  Vrancea

  Colegiul Național Pedagogic „Spiru Haret“ Focșani

  282

  Vrancea

  Școala Gimnazială „Duiliu Zamfirescu“ Focșani

  283

  Vrancea

  Școala Gimnazială Nr. 2 Mărășești

  284

  Vrancea

  Liceul Teoretic „Duiliu Zamfirescu“ Odobești

  285

  Vrancea

  Școala Gimnazială „Petre Mironescu“ Mera

  286

  Vrancea

  Școala Gimnazială „Alexandru Vlahuță“ Gugești

  287

  Vrancea

  Liceul „Simion Mehedinți“ Vidra

  288

  București

  Școala Gimnazială „Sf. Voievozi“

  289

  București

  Liceul Teoretic „George Călinescu“

  290

  București

  Colegiul Tehnologic „Viaceslav Harnaj“

  291

  București

  Colegiul Național „Aurel Vlaicu“

  292

  București

  Școala Gimnazială Nr. 183

  293

  București

  Școala Gimnazială Nr. 13

  294

  București

  Școala Gimnazială „Al. Costescu“

  295

  București

  Școala Gimnazială Nr. 71

  296

  București

  Școala Gimnazială Nr. 32

  297

  București

  Școala Gimnazială „Sfântul Silvestru“

  298

  București

  Școala Gimnazială Nr. 25

  299

  București

  Liceul Tehnologic „Nikola Tesla“

  300

  București

  Liceul Teoretic „C.A. Rosetti“

  301

  București

  Colegiul Național „Școala Centrală“

  302

  București

  Școala Superioară Comercială „N. Kretzulescu“

  303

  București

  Colegiul Tehnic „Mihai Bravu“

  304

  București

  Liceul Teoretic „Alexandru Ioan Cuza“

  305

  București

  Școala Gimnazială Nr. 88

  306

  București

  Școala Gimnazială Nr. 55

  307

  București

  Școala Gimnazială Nr. 195

  308

  București

  Școala Gimnazială „Federico Garcia Lorca“

  309

  București

  Colegiul Național „Ion Creangă“

  310

  București

  Colegiul Național de Arte „Dinu Lipatti“

  311

  București

  Liceul Tehnologic „Mircea Vulcănescu“

  312

  București

  Școala Gimnazială „Ienăchiță Văcărescu“

  313

  București

  Școala Gimnazială Nr. 96

  314

  București

  Școala Gimnazială Nr. 165

  315

  București

  Școala Gimnazială Nr. 189

  316

  București

  Școala Gimnazială Nr. 115

  317

  București

  Școala Gimnazială Nr. 126

  318

  București

  Școala Gimnazială Nr. 127

  319

  București

  Școala Gimnazială „Luceafărul“

  320

  București

  Școala Gimnazială Nr. 136

  321

  București

  Școala Gimnazială Nr. 188

  322

  București

  Liceul Teoretic „Ion Barbu“

  323

  București

  Colegiul Național „Elena Cuza“

  324

  București

  Liceul cu Program Sportiv „Mircea Eliade“

  325

  București

  Colegiul Național „Grigore Moisil“

  326

  București

  Colegiul Economic „Costin C. Kirițescu“

  327

  București

  Școala Gimnazială Nr. 59

  328

  București

  Școala Gimnazială „Sfântul Andrei“

  329

  București

  Școala Gimnazială „Constantin Brâncuși“

  ----