HOTĂRÂRE nr. 51 din 19 mai 2021privind modificarea alin. (2) al art. 56 din Regulamentul Camerei Deputaților
EMITENT
 • CAMERA DEPUTAȚILOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 521 din 19 mai 2021
  Camera Deputaților adoptă prezenta hotărâre.

  ARTICOL UNIC

  La articolul 56 din Regulamentul Camerei Deputaților, aprobat prin Hotărârea Camerei Deputaților nr. 8/1994, republicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 249 din 12 martie 2021, cu modificările și completările ulterioare, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Comisiile pot invita, motivat, să participe la lucrări persoane interesate, reprezentanți ai unor organizații neguvernamentale și specialiști din partea unor autorități publice, corpuri profesionale sau a altor instituții specializate. Reprezentanții organizațiilor neguvernamentale și specialiștii invitați, la solicitare, pot să își prezinte opiniile cu privire la problemele discutate în comisie sau pot înmâna președintelui comisiei documentații ce vizează tematica pusă în discuție.

  Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 19 mai 2021, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (1) din Constituția României, republicată.
  p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
  LAURENȚIU-DAN LEOREANU

  București, 19 mai 2021.
  Nr. 51.
  ----