ORDIN nr. 1.081 din 20 iunie 2007
pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.782/576/2006 privind înregistrarea şi raportarea statistică a pacienţilor care primesc servicii medicale în regim de spitalizare continuă şi spitalizare de zi
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICE
 • Nr. 1.081 din 20 iunie 2007
 • CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE
 • Nr. 639 din 22 august 2007
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 606 din 3 septembrie 2007  În temeiul Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, al Hotărârii Guvernului nr. 862/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii Publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi al Hotărârii Guvernului nr. 972/2006 pentru aprobarea Statutului Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,
  văzând Referatul de aprobare al Direcţiei generale politici, strategii şi managementul calităţii în sănătate nr. 6.540/2007 şi al directorului general al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 3.998/2007,
  ministrul sănătăţii publice şi preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate emit următorul ordin:

  Articolul I

  Ordinul ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.782/576/2006 privind înregistrarea şi raportarea statistică a pacienţilor care primesc servicii medicale în regim de spitalizare continuă şi spitalizare de zi, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 14 din 9 ianuarie 2007, se modifică şi se completează după cum urmează:
  1. Alineatul (1) al articolului 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "Art. 2. - (1) Codificarea medicală a bolilor în spitalele din România se va face conform Clasificării internaţionale statistice a bolilor şi a problemelor de sănătate înrudite, Revizia a zecea australiană modificată (ICD-10-AM), vol. I, ediţia a III-a - iulie 2002."
  2. Punctul 8 din anexa nr. 3 "Instrucţiuni privind completarea formularului Foaie de observaţie clinică generală (FOCG)" se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "8. Diagnosticul de internare este cel al medicului de gardă al spitalului şi este semnat şi parafat, se codifică conform Clasificării internaţionale statistice a bolilor şi a problemelor de sănătate înrudite, Revizia a zecea australiană modificată."
  3. Punctul 10 din anexa nr. 3 "Instrucţiuni privind completarea formularului Foaie de observaţie clinică generală (FOCG)" se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "10. Diagnosticul de externare se completează şi se codifică conform Clasificării internaţionale statistice a bolilor şi a problemelor de sănătate înrudite, Revizia a zecea australiană modificată, de medicul curant. În caz de transfer intraspitalicesc comisia de specialitate/consiliul medical din spital va stabili pentru o FOCG un singur diagnostic principal al episodului respectiv de îngrijiri, iar celelalte diagnostice vor fi trecute, dacă este cazul, la diagnostice secundare şi complicaţii.
  10.1. Diagnosticul principal are două rânduri, al doilea pentru situaţiile de codificare duală:
  - în caz de traumatisme şi otrăviri:
  - în primul rând se trece natura acestora (cap. S, T din ICD-10-AM);
  - în rândul al doilea se trece cauza externă (cap. V, W, X, Y din ICD-10-AM);
  - în cazul afecţiunilor notate cu dagger (+) şi asterisc (*):
  - în primul rând se trece diagnosticul cu (+);
  - în rândul al doilea se trece cel cu (*).
  10.2. Diagnosticele secundare (complicaţii/comorbidităţi) au loc pentru maximum 6 afecţiuni, concomitente cu diagnosticul principal, trecându-se exclusiv complicaţiile/comorbidităţile pentru care pacientul a fost investigat şi tratat în timpul episodului respectiv de boală; se codifică conform ICD-10-AM.
  NOTĂ:
  La codificare se va ţine seama de standardele şi reglementările de clasificare şi codificare în vigoare."
  4. Tabelul "Lista unităţilor sanitare cu paturi pe judeţe" din cuprinsul anexei nr. 1 la instrucţiuni se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
  5. Punctul 4 din anexa nr. 5 "Instrucţiuni privind completarea fişei pentru spitalizarea de zi (FSZ)" se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "4. Diagnosticul principal şi diagnosticele secundare se codifică de către medicul curant conform Clasificării internaţionale statistice a bolilor şi a problemelor de sănătate înrudite, Revizia a zecea australiană modificată."


  Articolul II

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare începând cu semestrul II al anului 2007.
  Ministrul sănătăţii publice,
  Gheorghe Eugen Nicolăescu
  Preşedintele Casei Naţionale
  de Asigurări de Sănătate,
  Vasile Ciurchea


  Anexa
  LISTA
  unităţilor sanitare cu paturi pe judeţe
  LISTA UNITĂŢILOR SANITARE CU PATURI DIN REŢEAUA MINISTERULUI SĂNĂTĂŢII PUBLICE
    UNITBZDENUMIREA SPITALULUIJUDEŢUL
    001011Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia1
    001028Spitalul Orăşenesc Abrud1
    001036Spitalul Municipal Aiud1
    001044Spitalul Municipal Blaj1
    001052Spitalul Orăşenesc Câmpeni1
    001060Spitalul Orăşenesc Ocna Mureş1
    001077Spitalul Municipal Sebeş1
    009000Centrul de Sănătate Baia de Arieş1
    010002Spitalul Orăşenesc Zlatna1
    010010Spitalul Orăşenesc Cugir1
    099000Spitalul de Pneumoftiziologie Aiud1
    099025Sanatoriul TBC Câmpeni1
    001085Spitalul Judeţean Clinic de Urgenţă Arad2
    001093Centrul de Sănătate Chişineu-Criş2
    001108Spitalul Orăşenesc Ineu2
    001116Spitalul de Boli Cronice Lipova2
    001124Spitalul de Boli Cronice Sebiş2
    001132Spitalul Teritorial Gurahonţ2
    006000Spitalul de Psihiatrie Mocrea2
    008955Spitalul Municipal Clinic Arad2
    008963Spitalul Clinic de Obstetrică-Ginecologie "Dr. Salvator Vuia" Arad2
    008988Spitalul de Recuperare Neuropsihomotorie "Dr. Corneliu Bârsan" Dezna2
    001140Spitalul Orăşenesc Sântana2
    100307Spitalul de Psihiatrie Căpâlnaş2
    001157Spitalul Judeţean Piteşti3
    001165Spitalul Municipal Câmpulung3
    001173Spitalul Orăşenesc "Regele Carol I" Costeşti3
    001181Spitalul Municipal Curtea de Argeş3
    001198Spitalul Călineşti3
    001212Spitalul "Dr. Teja Papahagi" Domneşti3
    001245Spitalul Orăşenesc "Sf. Spiridon" Mioveni3
    006017Spitalul de Psihiatrie "Sf. Maria" Vedea3
    006523Spitalul TBC Piteşti3
    006531Spitalul de Pneumoftiziologie Câmpulung3
    006556Spitalul de Pneumoftiziologie "Sf. Andrei" Valea Iaşului3
    007028Spitalul de Recuperare Brădet3
    009974Spitalul de Pediatrie Piteşti3
    010051Spitalul de Geriatrie şi Boli Cronice "Constantin Bălăceanu Stolnici" Ştefăneşti3
    010035Spitalul de Pneumoftiziologie Cronici Leordeni3
    001237Spitalul de Boli Cronice Mozăceni3
    001253Spitalul de Boli Cronice Rucăr3
    001261Spitalul Judeţean de Urgenţă Bacău4
    001278Spitalul Orăşenesc Buhuşi4
    001286Spitalul Orăşenesc "Ioan Lascăr" Comăneşti4
    001294Spitalul Municipal Oneşti4
    001300Spitalul Municipal de Urgenţă Moineşti4
    006564Spitalul de Pneumoftiziologie Bacău4
    867183Spitalul de Pediatrie Bacău4
    108007Sanatoriul Balnear Slănic Moldova4
    001341Spitalul Clinic Judeţean Oradea5
    001358Spitalul Orăşenesc Aleşd5
    001366Spitalul Municipal "Episcop N. Popovici" Beiuş5
    001374Spitalul Municipal "Dr. Pop Mircea" Marghita5
    001382Spitalul Municipal Salonta5
    001390Centrul de Sănătate Bratca5
    006025Spitalul Clinic de Neurologie şi Psihiatrie Oradea5
    006033Spitalul de Psihiatrie şi pentru Măsuri de Siguranţă Ştei5
    006572Spitalul de Pneumoftiziologie Oradea5
    006580Spitalul de Psihiatrie Nucet5
    007124Spitalul Clinic de Copii "Dr. Gavril Curteanu" Oradea5
    009861Centrul de Sănătate Valea lui Mihai5
    010494Centrul de Sănătate Ştei5
    016767Spitalul Clinic de Obstetrică-Ginecologie Oradea5
    017134Spitalul Clinic de Recuperare Medicală Băile Felix5
    001421Spitalul Judeţean Bistriţa6
    001438Spitalul Orăşenesc "Dr. G. Trifon" Năsăud6
    006058Spitalul Orăşenesc Beclean6
    009090Centrul de Sănătate Teaca6
    100323Preventoriul TBC Ilişua6
    000652Spitalul de Copii Botoşani7
    000660Spitalul de Obstetrică-Ginecologie Botoşani7
    001446Spitalul Judeţean de Urgenţă "Mavromaţi" Botoşani7
    001462Spitalul Municipal Dorohoi7
    001470Spitalul Orăşenesc Dărăbani7
    001487Spitalul Orăşenesc Săveni7
    001501Spitalul Comunal Truşeşti7
    004132Sanatoriul de Neuropsihiatrie Podriga7
    007776Spitalul de Psihiatrie Botoşani7
    007897Spitalul de Recuperare "Sf. Gheorghe" Botoşani7
    004116Spitalul de Pneumoftiziologie Botoşani7
    099074Sanatoriul de Pneumoftiziologie Guranda7
    001518Spitalul Judeţean Clinic de Urgenţă Braşov8
    001526Spitalul Municipal Codlea8
    001534Spitalul Municipal Făgăraş8
    001542Spitalul Orăşenesc Rupea8
    001550Spitalul Municipal Săcele8
    004501Spitalul Clinic de Copii Braşov8
    006082Spitalul de Psihiatrie şi Neurologie Braşov8
    008022Spitalul Clinic de Obstetrică-Ginecologie "Dr. I. A. Sbârcea" Braşov8
    008311Spitalul de Boli Infecţioase Braşov8
    009886Spitalul de Pneumoftiziologie Braşov8
    010115Spitalul Orăşenesc "Dr. C. T. Sparchez" Zărneşti8
    010123Spitalul de Boli Cronice Victoria8
    006074Sanatoriul de Nevroze Predeal8
    000740Spitalul de Psihiatrie "Sf. Pantelimon" Brăila9
    001583Spitalul Judeţean de Urgenţă Brăila9
    001591Spitalul Orăşenesc Făurei9
    009982Spitalul de Obstetrică-Ginecologie Brăila9
    006603Spitalul de Pneumoftiziologie Brăila9
    001630Spitalul Judeţean Buzău10
    001647Spitalul Municipal Râmnicu Sărat10
    001671Centrul de Sănătate Parscov10
    001696Spitalul de Boli Cronice Smeeni10
    001702Spitalul Comunal Vintilă Vodă10
    006105Spitalul de Psihiatrie şi pentru Măsuri de Siguranţă Săpoca10
    010148Spitalul Orăşenesc Nehoiu10
    001663Spitalul de Boli Cronice Pătârlagele10
    001710Spitalul Municipal de Urgenţă Caransebeş11
    001727Spitalul Orăşenesc Moldova Nouă11
    001735Spitalul Orăşenesc Oraviţa11
    001743Spitalul Comunal Bozovici11
    010164Spitalul Judeţean Reşiţa11
    010172Spitalul Orăşenesc Anina11
    010180Spitalul de Boli Cronice Bocşa11
    010197Spitalul Orăşenesc Oţelu Roşu11
    002424Spitalul Judeţean de Urgenţă Călăraşi12
    002578Spitalul Municipal Olteniţa12
    004261Spitalul Orăşenesc Lehliu-Gară12
    006154Spitalul de Psihiatrie Săpunari12
    006820Spitalul de Pneumoftiziologie Călăraşi12
    008352Spitalul Orăşenesc Budeşti12
    001751Spitalul Clinic de Urgenţă "Prof. Dr. Octavian Fodor" Cluj-Napoca13
    001768Spitalul Judeţean Clinic de Urgenţă Cluj-Napoca13
    001776Spitalul Municipal Dej13
    001784Spitalul Municipal Turda13
    001792Spitalul Municipal Gherla13
    001807Spitalul Orăşenesc Huedin13
    006113Spitalul de Boli Psihice Cronice Borşa13
    006611Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie "Leon Danielo" Cluj-Napoca13
    007165Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii Cluj-Napoca13
    007768Spitalul Clinic de Recuperare Cluj-Napoca13
    008328Spitalul Clinic de Boli Infecţioase Cluj-Napoca13
    010211Spitalul Municipal Câmpia Turzii13
    007856Spitalul Municipal Clinic Cluj-Napoca13
    008713Institutul Oncologic "Prof. Dr. I. Chiricuţă" Cluj-Napoca13
    230563Institutul Inimii "Prof. Dr. N. Stăncioiu" Cluj-Napoca13
    000900Institutul Clinic de Urologie şi Transplant Renal Cluj-Napoca13
    001815Centrul de Sănătate Mociu13
    001823Spitalul Judeţean Clinic de Urgenţă Constanţa14
    001831Spitalul Orăşenesc Cernavodă14
    001848Spitalul Orăşenesc Hârşova14
    001856Spitalul Municipal Medgidia14
    004003Spitalul Municipal Mangalia14
    004220Spitalul Clinic de Boli Infecţioase Constanţa14
    099138Spitalul de Ftiziologie Agigea14
    006628Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Constanţa14
    008721Spitalul de Ortopedie, Traumatologie şi Recuperare Medicală Eforie Sud14
    113567Sanatoriul Balnear şi de Recuperare Techirghiol14
    108265Sanatoriul Balnear şi de Recuperare Mangalia14
    001864Centrul de Sănătate Băneasa14
    113575Spitalul Clinic de Recuperare, Medicină Fizică şi Balneologie Eforie Nord14
    001872Spitalul Judeţean "Dr. Fogolyan Kristof" Sfântu Gheorghe15
    001880Spitalul Orăşenesc Covasna15
    001897Spitalul Municipal Târgu Secuiesc15
    001903Spitalul Orăşenesc Baraolt15
    007003Centrul de Patologie Neuromusculară "Dr. R. Horia" Vâlcele15
    007622Spitalul de Cardiologie Covasna15
    001928Spitalul Judeţean Târgovişte16
    001936Spitalul Orăşenesc Găeşti16
    001944Spitalul Orăşenesc Moreni16
    001952Spitalul Orăşenesc Pucioasa16
    003515Spitalul Orăşenesc Titu16
    009878Spitalul Municipal Târgovişte16
    001985Centrul de Sănătate Voineşti16
    099162Sanatoriul TBC Moroeni16
    113591Centrul de Recuperare Neuromotorie Copii Gura Ocniţei16
    002006Spitalul Judeţean Clinic de Urgenţă Craiova17
    002014Spitalul Municipal Clinic "Filantropia" Craiova17
    002022Spitalul Clinic de Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie "Victor Babeş" Craiova17
    002030Spitalul Municipal Băileşti17
    002047Spitalul Municipal Calafat17
    002055Spitalul "Filisanilor" Filiaşi17
    002063Spitalul Orăşenesc Segarcea17
    009306Spitalul de Psihiatrie Poiana Mare17
    004052Spitalul Clinic de Neuropsihiatrie Craiova17
    009275Spitalul Orăşenesc "Aşezămintele Brâncoveneşti" Dăbuleni17
    099187Spitalul de Pneumoftiziologie Leamna17
    248907Centrul de Cardiologie Craiova17
    002110Spitalul de Psihiatrie "Elisabeta Doamna" Galaţi18
    002135Spitalul de Boli Infecţioase "Cuvioasa Parascheva" Galaţi18
    002143Spitalul Municipal "Anton Cincu" Tecuci18
    002151Spitalul Orăşenesc Târgu Bujor18
    004036Spitalul Judeţean Clinic de Urgenţă "Sf. Apostol Andrei" Galaţi18
    006636Spitalul de Pneumoftiziologie Galaţi18
    016888Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii "Sf. Ioan" Galaţi18
    017013Spitalul de Obstetrică-Ginecologie "Bunavestire" Galaţi18
    002168Spitalul de Boli Cronice Iveşti18
    002561Spitalul Judeţean Giurgiu19
    002641Spitalul Orăşenesc Bolintin-Vale19
    007655Spitalul de Boli Infecţioase Singureni19
    099275Spitalul de Pneumoftiziologie Izvoru19
    002658Spitalul de Psihiatrie Vadu Lat19
    002617Centrul de Sănătate Ghimpaţi19
    002184Spitalul Judeţean Târgu Jiu20
    002192Spitalul Orăşenesc Târgu Cărbuneşti20
    002207Spitalul Orăşenesc Novaci20
    002215Spitalul Municipal Motru20
    002223Spitalul Orăşenesc Bumbeşti-Jiu20
    006138Spitalul Orăşenesc Turceni20
    017118Spitalul Orăşenesc Rovinari20
    099201Spitalul de Pneumoftiziologie "Tudor Vladimirescu" Runcu20
    002231Spitalul Judeţean Miercurea-Ciuc21
    002248Spitalul Municipal Odorheiul Secuiesc21
    002264Spitalul Municipal Gheorgheni21
    002272Spitalul Municipal Topliţa21
    099218Spitalul de Psihiatrie Tulgheş21
    002303Spitalul Judeţean Deva22
    002311Spitalul Municipal "Dr. A. Simionescu" Hunedoara22
    002328Spitalul Municipal de Urgenţă Petroşani22
    002336Spitalul Municipal Lupeni22
    002344Spitalul Municipal Brad22
    002352Spitalul Orăşenesc Haţeg22
    002360Spitalul Municipal Orăştie22
    002377Spitalul Municipal Vulcan22
    002385Centrul de Sănătate Călan22
    006146Spitalul de Psihiatrie Zam22
    007630Spitalul de Boli Cronice Petrila22
    099234Sanatoriul de Pneumoftiziologie Brad22
    099226Sanatoriul de Pneumoftiziologie Geoagiu22
    002432Spitalul Judeţean de Urgenţă Slobozia23
    002440Spitalul Municipal Feteşti23
    002457Spitalul Orăşenesc Ţăndărei23
    002586Spitalul Municipal Urziceni23
    002473Spitalul Judeţean Clinic de Urgenţă "Sf. Spiridon" Iaşi24
    002481Spitalul Clinic "Dr. C.I. Parhon" Iaşi24
    002498Spitalul Clinic de Urgenţă "Sf. Ioan" Iaşi24
    002504Spitalul Orăşenesc Hârlău24
    002512Spitalul Municipal Paşcani24
    002520Spitalul Orăşenesc Târgu Frumos24
    004286Spitalul de Psihiatrie şi pentru Măsuri de Siguranţă Pădureni-Grajduri24
    006162Spitalul Clinic de Psihiatrie "Socola" Iaşi24
    006388Spitalul Clinic de Recuperare Iaşi24
    006652Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Iaşi24
    007198Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii "Sf. Maria" Iaşi24
    008055Spitalul Clinic de Obstetrică-Ginecologie "Cuza-Vodă" Iaşi24
         
    008344Spitalul Clinic de Boli Infecţioase "Sf. Parascheva" Iaşi24
    008818Spitalul Clinic de Urgenţă "Sf. Treime" Iaşi24
    017882Spitalul Clinic de Obstetrică-Ginecologie "Elena Doamna" Iaşi24
    021626Institutul de Gastroenterologie şi Hepatologie Iaşi24
    022700Institutul de Boli Cardiovasculare "Prof. Dr. G.I.M. Georgescu" Iaşi24
    099812Preventoriul TBC pentru Copii Deleni24
    002633Spitalul Comunal Periş25
    004382Spitalul de Psihiatrie Domniţa Bălaşa25
    007993Spitalul Judeţean "Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena" Ilfov25
    008850Spitalul Orăşenesc "Dr. Maria Burghele" Buftea25
    002666Spitalul Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" Baia Mare26
    002674Spitalul de Boli Cronice Baia Sprie26
    002682Spitalul Municipal Sighetu Marmaţiei26
    002690Spitalul Orăşenesc Târgu Lăpuş26
    002705Spitalul Orăşenesc Vişeu de Sus26
    003990Spitalul de Recuperare Borşa26
    006677Spitalul de Pneumoftiziologie Baia Mare26
    008906Spitalul de Boli Infecţioase, Dermatovenerologie şi Psihiatrie Baia Mare26
    009435Spitalul de Psihiatrie Cavnic26
    002713Centrul de Sănătate Şomcuta Mare26
    002721Spitalul Judeţean Drobeta-Turnu Severin27
    002738Spitalul Municipal Orşova27
    002746Spitalul Orăşenesc Strehaia27
    002754Spitalul Orăşenesc Baia de Aramă27
    002762Spitalul Orăşenesc Vânju Mare27
    002787Spitalul Judeţean Clinic de Urgenţă Târgu Mureş28
    002801Spitalul Municipal Sighişoara28
    002818Spitalul Orăşenesc "Dr. Valer Russu" Luduş28
    002826Spitalul Municipal "Dr. E. Nicoară" Reghin28
    002834Spitalul Municipal "Dr. Gh. Marinescu" Târnăveni28
    007220Institutul de Boli Cardiovasculare şi Transplant Târgu Mureş28
    002867Spitalul Orăşenesc Sărmaşu28
    002842Spitalul Orăşenesc Sângeorgiu de Pădure28
    007807Centrul de Sănătate Sovata28
    009531Centrul de Sănătate Miercurea Niraj28
    100477Preventoriul TBC Gorneşti28
    002875Spitalul Judeţean de Urgenţă Piatra-Neamţ29
    002883Spitalul Municipal de Urgenţă Roman29
    002891Spitalul Orăşenesc Bicaz29
    002906Spitalul Orăşenesc Târgu-Neamţ29
    002914Spitalul Orăşenesc Roznov29
    007390Spitalul de Pneumoftiziologie Bisericani29
    009917Spitalul de Bolnavi Psihici Cronici Gădinţi29
    002922Spitalul Judeţean Slatina30
    002930Spitalul Orăşenesc Balş30
    002947Spitalul Municipal Caracal30
    002955Spitalul Orăşenesc Corabia30
    002963Centrul de Sănătate Drăgăneşti-Olt30
    006218Spitalul de Psihiatrie Cronici Schitu Greci30
    007743Spitalul de Pneumoftiziologie Scorniceşti30
    100034Preventoriul TBC Poiana Ţapului31
    002988Spitalul Judeţean de Urgenţă Ploieşti31
    002996Spitalul Municipal Ploieşti31
    003000Spitalul Municipal Câmpina31
    003017Spitalul Orăşenesc Mizil31
    003025Spitalul Orăşenesc Sinaia31
    003058Spitalul Orăşenesc Vălenii de Munte31
    003066Centrul de Sănătate Bălteşti31
    004011Spitalul de Ortopedie şi Traumatologie Azuga31
    004341Centrul de Sănătate Plopeni31
    006267Spitalul de Pshiatrie Voila31
    008063Spitalul de Obstetrică-Ginecologie Ploieşti31
    008360Spitalul de Boli Infecţioase Ploieşti31
    010324Sanatoriul Balneoclimateric de Copii Buşteni31
    010357Spitalul Orăşenesc Băicoi31
    010533Spitalul de Pediatrie Ploieşti31
    099306Spitalul de Boli Pulmonare Breaza31
    099314Spitalul de Pneumoftiziologie Drajna31
    099322Spitalul de Pneumoftiziologie Floreşti31
    097575Centrul de Sănătate Urlaţi31
    003090Spitalul Judeţean Satu Mare32
    003105Spitalul Municipal Carei32
    003113Spitalul Orăşenesc Negreşti-Oaş32
    003121Spitalul Orăşenesc Tăşnad32
    006693Spitalul de Pneumoftiziologie Satu Mare32
    003138Spitalul Judeţean Zalău33
    003146Spitalul Orăşenesc Cehu Silvaniei33
    003154Spitalul Orăşenesc Jibou33
    003162Spitalul Orăşenesc Şimleu Silvaniei33
    000222Centrul de Cercetare şi Asistenţă Medicală Şimleu Silvaniei33
    003170Spitalul de Boli Cronice Crasna33
    003187Spitalul Clinic Judeţean Sibiu34
    003195Spitalul Municipal Mediaş34
    003201Spitalul Orăşenesc Agnita34
    003218Spitalul Orăşenesc Cisnădie34
    006226Spitalul de Psihiatrie "Dr. Gh. Preda" Sibiu34
    006708Spitalul de Pneumoftiziologie Sibiu34
    007606Spitalul Clinic de Pediatrie Sibiu34
    003234Spitalul Judeţean de Urgenţă "Sf. Ioan Cel Nou" Suceava35
    003242Spitalul Municipal Câmpulung Moldovenesc35
    003250Spitalul Municipal Fălticeni35
    003267Spitalul Orăşenesc Gura Humorului35
    003275Spitalul Municipal Rădăuţi35
    003283Spitalul Orăşenesc Siret35
    003291Spitalul Municipal Vatra Dornei35
    006330Spitalul de Psihiatrie Cronici Siret35
    008030Spitalul de Boli Cronice Solca35
    008135Spitalul de Psihiatrie Câmpulung Moldovenesc35
    003306Spitalul Judeţean Alexandria36
    003314Spitalul Municipal "Caritas" Roşiori de Vede36
    003322Spitalul Municipal Turnu Măgurele36
    003347Spitalul Orăşenesc Zimnicea36
    003355Centrul de Sănătate Cervenia36
    003363Centrul de Sănătate Furculeşti36
    003371Centrul de Sănătate "Regele Carol I" Deparaţi36
    004413Spitalul de Psihiatrie Poroschia36
    006234Spitalul de Psihiatrie Cronici Balaci36
    006716Spitalul de Pneumoftiziologie Roşiori de Vede36
    003388Spitalul Judeţean Clinic de Urgenţă Timişoara37
    003396Spitalul Municipal Clinic de Urgenţă Timişoara37
    003410Spitalul Clinic de Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie "Dr. V. Babeş"37
    003427Spitalul Municipal Lugoj37
    003443Spitalul Orăşenesc Deta37
    003451Spitalul "Dr. Karl Diel" Jimbolia37
    003468Spitalul Orăşenesc Sânnicolau Mare37
    003484Spitalul Orăşenesc Făget37
    006242Spitalul de Psihiatrie Gătaia37
    006250Spitalul de Psihiatrie şi pentru Măsuri de Siguranţă Jebel37
    007261Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii "L. Ţurcanu" Timişoara37
    008071Spitalul Clinic de Obstetrică-Ginecologie "Dr. D. Popescu" Timişoara37
    008207Institutul de Boli Cardiovasculare Timişoara37
    008215Centrul Medical Clinic de Evaluare şi Recuperare pentru Copii şi Adolescenţi "Cristian Şerban" Buziaş37
    003435Centrul de Sănătate Buziaş37
    003476Centrul de Sănătate Ciacova37
    003507Spitalul Judeţean de Urgenţă Tulcea38
    003523Spitalul Orăşenesc Babadag38
    003531Spitalul Orăşenesc Măcin38
    008520Spitalul (Leprozerie) Tichileşti38
    003548Centrul de Sănătate Sulina38
    003556Spitalul Judeţean de Urgenţă Vaslui39
    003564Spitalul Municipal de Adulţi Bârlad39
    003572Spitalul Municipal Huşi39
    003580Spitalul Orăşenesc Negreşti39
    003603Spitalul de Boli Cronice "Dr. I.T. Nicolaescu" Tutova39
    003652Spitalul de Psihiatrie Murgeni39
    007300Spitalul de Copii "Sf. Nicolae" Bârlad39
    003660Spitalul Judeţean de Urgenţă Râmnicu Vâlcea40
    003677Spitalul Municipal "Costache Nicolescu" Drăgăşani40
    003685Spitalul Orăşenesc Brezoi40
    003693Spitalul Orăşenesc Horezu40
    003708Spitalul Orăşenesc Bălceşti40
    003716Spitalul de Psihiatrie Drăgoeşti40
    009966Spitalul de Obstetrică-Ginecologie Râmnicu Vâlcea40
    099388Spitalul de Pneumoftiziologie "C. Anastasatu" Mihăeşti40
    003740Spitalul Judeţean de Urgenţă "Sf. Pantelimon" Focşani41
    003757Spitalul Municipal Adjud41
    003765Spitalul Orăşenesc Mărăşeşti41
    003773Spitalul Orăşenesc Odobeşti41
    003781Spitalul Orăşenesc Panciu41
    003798Spitalul de Psihiatrie Cronici Dumbrăveni41
    003820Spitalul Comunal Vidra41
    003837Spitalul Clinic de Urgenţă Bucureşti42
    003845Spitalul Clinic de Nefrologie "Dr. Carol Davila" Bucureşti42
    003853Spitalul Clinic "Dr. I. Cantacuzino" Bucureşti42
    003861Spitalul Clinic Colentina Bucureşti42
    003894Spitalul Clinic Caritas "Acad. Nicolae Cajal" Bucureşti42
    003917Spitalul Clinic de Psihiatrie "Alexandru Obregia" Bucureşti42
    003933Spitalul Clinic "Colţea" Bucureşti42
    003941Spitalul Clinic "Sf. Maria" Bucureşti42
    003966Institutul Clinic Fundeni Bucureşti42
    004028Spitalul Clinic de Urgenţă "Sf. Pantelimon" Bucureşti42
    006765Spitalul Clinic de Ortopedie - Traumatologie şi TBC Osteoarticular "Foişor" Bucureşti42
    006781Institutul de Pneumoftiziologie "Prof. Dr. Marius Nasta" Bucureşti42
    006798Spitalul de Pneumoftiziologie "Sf. Ştefan" Bucureşti42
    007317Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii "Gr. Alexandrescu" Bucureşti42
    007325Spitalul Clinic de Copii "Dr. V. Gomoiu" Bucureşti42
    007735Centrul de Boli Reumatismale "Dr. I. Stoia" Bucureşti42
    007815Spitalul Universitar de Urgenţă Bucureşti42
    008006Spitalul Clinic de Urgenţă "Sf. Ioan" Bucureşti42
    008088Spitalul Clinic "Filantropia" Bucureşti42
    008102Spitalul Clinic de Obstetrică-Ginecologie "Prof. Dr. Panait Sîrbu" Bucureşti42
    008393Institutul Naţional de Boli Infecţioase "Prof. Dr. Matei Balş" Bucureşti42
    008408Spitalul Clinic de Boli Infecţioase şi Tropicale "Dr. V. Babeş" Bucureşti42
    008537Spitalul Clinic de Dermatovenerologie "Prof. Dr. S. Longhin" Bucureşti42
    008553Spitalul de Boli Cronice şi Geriatrie "Sf. Luca" Bucureşti42
    008561Spitalul Clinic de Urgenţă "Bagdasar - Arseni" Bucureşti42
    008762Spitalul Clinic de Urgenţe Oftalmologice Bucureşti42
    008770Spitalul Clinic "Prof. Dr. Th. Burghele" Bucureşti42
    008795Spitalul Clinic de Chirurgie Oromaxilofacială "Prof. Dr. Dan Teodorescu" Bucureşti42
    008801Spitalul Clinic de Urgenţă de Chirurgie Plastică, Reparatorie şi Arsuri Bucureşti42
    009933Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii "M. S. Curie" Bucureşti42
    007702Institutul Naţional de Geriatrie şi Gerontologie "Ana Aslan" Bucureşti42
    008754Institutul Oncologic "Prof. Dr. Al. Trestioreanu" Bucureşti42
    007671Institutul de Endocrinologie "C. I. Parhon" Bucureşti42
    010670Spitalul Clinic "Nicolae Malaxa" Bucureşti42
    113212Institutul Naţional de Diabet, Nutriţie şi Boli Metabolice "Prof. Dr. N. Paulescu" Bucureşti42
    113237Institutul Naţional de Neurologie şi Boli Neurovasculare Bucureşti42
    113204Institutul Naţional de Recuperare, Medicină Fizică şi Balneoclimatologie Bucureşti42
    113405Institutul de Fonoaudiologie şi Chirurgie Funcţională ORL "Prof. Dr. D. Hociotă" Bucureşti42
    112286Institutul pentru Ocrotirea Mamei şi Copilului "Prof. Dr. Alfred Rusescu" Bucureşti42
    254408Institutul de Boli Cardiovasculare "C. C. Iliescu" Bucureşti42
    914753Spitalul de Psihiatrie Titan "Dr. Constantin Gorgoş" Bucureşti42
    017101Centrul de Recuperare Neuropsihomotorie pentru Copii "Dr. N. Robănescu" Bucureşti42
    932768Centrul de Evaluare şi Tratament a Toxidependenţelor pentru Copii şi Tineri "Sf. Stelian" Bucureşti42
    LISTA SPITALELOR MINISTERELOR ŞI INSTITUŢIILOR CENTRALE CU REŢEA SANITARĂ PROPRIE
    974073Penitenciar Spital Colibaşi3
    974104Penitenciar Spital Târgu Ocna4
    974081Penitenciar Spital Dej13
    974098Penitenciar Spital Poarta Albă14
    974057Penitenciar Spital Bucureşti (Jilava)25
    974065Penitenciar Spital Rahova42
    974120Spitalul "Prof. Dr. Constantin Angelescu" Bucureşti42
    931677Spitalul Militar de Urgenţă "Dr. Ion Jianu" Piteşti3
    931693Spitalul Militar de Urgenţă "Avram Iancu" Oradea5
    931708Spitalul Militar de Urgenţă "Regina Maria" Braşov8
    931636Spitalul Militar de Urgenţă "Dr. C-tin Papillian" Cluj-Napoca13
    931611Spitalul Militar de Urgenţă "Alexandru Gafencu" Constanţa14
    931652Spitalul Militar de Urgenţă "Dr. Ştefan Odobleja" Craiova17
    931660Spitalul Militar de Urgenţă "Dr. Aristide Serfioti" Galaţi18
    931685Spitalul Militar de Urgenţă "Dr. Iacob Czihac" Iaşi24
    931644Spitalul Militar de Urgenţă "Dr. Alexandru Augustin" Sibiu34
    931716Spitalul Militar de Urgenţă "Dr. Victor Popescu" Timişoara37
    931628Spitalul Militar de Urgenţă "Dr. Alexandru Popescu" Focşani41
    931603Spitalul Clinic de Urgenţă Militar Central "Dr. Carol Davila" Bucureşti42
    974145Spitalul Militar de Urgenţă "Prof. Dr. Agripa Ionescu" Bucureşti42
    974137Centrul Clinic de Urgenţă de Boli Cardiovasculare Bucureşti42
    974112Spitalul de Urgenţă "Prof. Dr. Dimitrie Gerota" Bucureşti42
    010131Spitalul Căi Ferate Braşov8
    010228Spitalul Clinic Căi Ferate Cluj-Napoca13
    010236Spitalul Universitar Căi Ferate Constanţa14
    007944Spitalul Universitar Căi Ferate Craiova17
    007952Spitalul Căi Ferate Galaţi18
    010260Spitalul Căi Ferate Simeria22
    010277Spitalul Clinic Căi Ferate Iaşi24
    010285Spitalul Căi Ferate Paşcani24
    010308Spitalul Căi Ferate Drobeta-Turnu Severin27
    010381Spitalul Cai Ferate Ploieşti31
    010404Spitalul Căi Ferate Sibiu34
    010412Spitalul Clinic Căi Ferate Timişoara37
    010461Spitalul Clinic Căi Ferate "Witing" Bucureşti42
    010478Spitalul Clinic Căi Ferate Nr. 2 Bucureşti42
    014657Centrul de Sănătate al Regiei Autonome de Transport Bucureşti42
    008746I.E.M.R.C.M.42
    003958Spitalul Universitar de Urgenţă "Elias" Bucureşti42
      SPITALE PRIVATE  
    917866Spitalul "Sf. Gheorghe" S.C. "Terapeutica" - S.A. Arad2
    314305S.C. Clinica "Palade" - S.R.L. Bacău4
    001333S.C. Polimed - S.R.L. Podu Turcului4
    313560S.C. Malp - S.R.L. Moineşti - Secţia Boli Cronice4
    498686Spital Pelican Bihor5
    526925Spitalul de Obstetrică-Ginecologie Sanovil Bistriţa-Năsăud6
    327758Spitalul Hospice "Casa Speranţei" Braşov8
    344327Centrul Medico-Chirurgical Universitar Interservisan Cluj13
    556770Spitalul Privat de Obstetrică-Ginecologie "Hipocrate" Cluj13
    342828Clinica Medicală "Medestet" - S.R.L. Cluj13
    098344Centrul de Îngrijiri Paliative "Casa Soarelui" Constanţa14
    925397Spitalul de Obstetrică Ginecologie-Chirurgie Plastică S.C. "Andimex" - S.R.L. Covasna15
    731273Fundaţia "Sf. Irina" Centrul Îngrijiri Paliative (Hospice) Ilfov25
    397377S.C. Che Cosmedica - S.R.L. Maramureş26
    945464S.C. Euromedica Hospital - S.A. Maramureş26
    407554S.C. Adriamed - S.R.L. Centrul Medical Galenus Mureş28
    642935S.C. Salvosan Ciobanca - S.R.L. Sălaj33
    426178S.C. Acasă - S.R.L. Sălaj33
    646384S.C. Centrul Medical Polisano - S.R.L. Sibiu34
    958064Asociaţia "Dr. Carl Wolf" a Bisericii Evanghelice din România - Centrul de Îngrijiri Paliative (Hospice) Sibiu34
    431808Spitalul Privat Bethesda Suceava35
    973640Centrul de Îngrijiri Paliative - Hospice - Casa Milostivirii Divine Timiş37
    061906S.C. Incarmed - S.R.L. (Spital de Cardiologie Călimăneşti) Vâlcea40
    686785S.C. Creştină Medicală Munposan 94 - S.R.L. Bucureşti42

  ---------