LEGE nr. 162 din 4 octombrie 2012
privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 2/2012 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 691 din 8 octombrie 2012  Parlamentul României adoptă prezenta lege.

  Articolul I

  Se aprobă Ordonanţa Guvernului nr. 2 din 25 ianuarie 2012 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, adoptată în temeiul art. 1 pct. I. 1 din Legea nr. 284/2011 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe, şi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 71 din 30 ianuarie 2012, cu următoarea modificare:
  - La articolul III, alineatul (1) va avea următorul cuprins:
  "Art. III. - (1) Prevederile art. I pct. 13 din prezenta ordonanţă se aplică începând cu data de 1 ianuarie 2013, cu excepţia art. 109^12, care se aplică începând cu data de 1 ianuarie 2015."


  Articolul II

  Aplicarea prevederilor art. 83 alin. (5) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se suspendă până la 1 ianuarie 2014.
  Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.
  p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,
  VIOREL HREBENCIUC
  PREŞEDINTELE SENATULUI
  GEORGE-CRIN LAURENŢIU ANTONESCU
  Bucureşti, 4 octombrie 2012.
  Nr. 162.
  ------