ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 21 din 8 februarie 2001
pentru suspendarea aplicării Ordonanţei Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţa
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 83 din 19 februarie 2001  În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituţia României,
  Guvernul României adopta prezenta ordonanţă de urgenţă.

  Articolul UNIC

  Aplicarea Ordonanţei Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţa, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 424 din 1 septembrie 2000, aflată în procedura de legiferare, se suspenda până la adoptarea legii de aprobare sau de respingere de către Parlament.
  PRIM-MINISTRU
  ADRIAN NASTASE
  Contrasemnează:
  ──────────────
  Ministrul pentru întreprinderile Ministrul finanţelor publice,
  mici şi mijlocii şi cooperatie, Mihai Nicolae Tanasescu
  Silvia Ciornei