HOTĂRÂRE nr. 234 din 9 aprilie 2019pentru aprobarea Regulamentului privind numirea în funcții de conducere a procurorilor și revocarea din aceste funcții
EMITENT
 • CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII - SECȚIA PENTRU PROCURORI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 279 din 11 aprilie 2019
  În temeiul dispozițiilor art. 133 alin. (5) și (7) din Constituția României, republicată, ale art. 23 alin. (1) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
  având în vedere prevederile art. 49-51, art. 54 și 55 și ale art. 106 lit. g) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu unanimitatea voturilor membrilor prezenți,
  Secția pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii hotărăște:

  Articolul 1

  Se aprobă Regulamentul privind numirea în funcții de conducere a procurorilor și revocarea din aceste funcții, cuprins în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.


  Articolul 2

  Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Vicepreședintele Consiliului Superior al Magistraturii,
  procuror Nicolae Andrei Solomon


  București, 9 aprilie 2019.
  Nr. 234.

  ANEXĂ

  REGULAMENT
  privind numirea în funcții de conducere a procurorilor și revocarea din aceste funcții