HOTĂRÎRE Nr. 98 din 13 februarie 1995
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "Sala de sport şi centru de recuperare, cu centrala termica pentru Şcoala specială din localitatea Gura Humorului", judeţul Suceava
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 37 din 20 februarie 1995  Guvernul României hotărăşte:

  Articolul 1

  Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "Sala de sport şi centru de recuperare, cu centrala termica pentru Şcoala specială din localitatea Gura Humorului", judeţul Suceava, prevăzuţi în anexa *) la prezenta hotărâre. Notă *) Anexa se comunică numai beneficiarului de investiţie.


  Articolul 2

  Finanţarea obiectivului de investiţii prevăzut la art. 1 se face din fondurile bugetului de stat şi din alte fonduri legal constituite cu aceasta destinaţie, conform listelor de investiţii aprobate potrivit legii.
  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE VACAROIU
  Contrasemnează:
  ---------------
  p. Ministrul învăţământului,
  Romulus Pop,
  secretar de stat
  p. Ministru de stat, ministrul finanţelor,
  Dan Mogos,
  secretar de stat
  -----------------