INSTRUCŢIUNI nr. 1 din 10 februarie 2016
privind organizarea şi desfăşurarea referendumului local pentru demiterea primarului comunei Pungeşti, judeţul Vaslui
EMITENT
 • AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 112 din 12 februarie 2016  Având în vedere solicitarea Instituţiei Prefectului Judeţul Vaslui cu nr. 1.386 din 27 ianuarie 2016, înregistrată la Autoritatea Electorală Permanentă cu nr. 1.189 din 27 ianuarie 2016, privind transmiterea programului calendaristic şi a măsurilor care trebuie luate pentru desfăşurarea în bune condiţii a referendumului local pentru demiterea primarului comunei Pungeşti, judeţul Vaslui,
  văzând Decizia civilă nr. 1.233 din 15 decembrie 2015, pronunţată de Curtea de Apel Braşov - Secţia contencios administrativ şi fiscal în Dosarul nr. 5.687/62/2014 prin care prefectul judeţului Vaslui a fost obligat să organizeze un referendum local pentru demiterea primarului comunei Pungeşti, judeţul Vaslui,
  luând în considerare prevederile art. 103 alin. (1) lit. i) şi w) din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit cărora Autoritatea Electorală Permanentă asigură aplicarea unitară a legislaţiei privind organizarea şi desfăşurarea referendumurilor locale şi veghează la respectarea acesteia,
  ţinând cont de dispoziţiile art. 16, ale art. 20, ale art. 22, ale art. 25 alin. (2^2)-(4), ale art. 26 alin. (2^1)-(4) şi (6), ale art. 27 alin. (1^1)-(3), ale art. 28-42 şi ale art. 43^1 alin. (1) din Legea nr. 3/2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului, cu modificările şi completările ulterioare,
  observând că Legea nr. 70/1991 privind alegerile locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a fost abrogată prin Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, la rândul său abrogată prin Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali,
  văzând că Legea nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, a Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001 şi a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare, a fost abrogată în mod expres prin Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente,
  observând că Legea nr. 115/2015 şi Legea nr. 208/2015, cu modificările şi completările ulterioare, nu au avut în vedere situaţia juridică a normelor de trimitere din cadrul Legii nr. 3/2000, cu modificările şi completările ulterioare, către Legea nr. 70/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi Legea nr. 35/2008, cu modificările şi completările ulterioare,
  văzând considerentele Deciziei Curţii Constituţionale nr. 82/1995,
  având în vedere prevederile art. 120 din Legea nr. 208/2015, cu modificările şi completările ulterioare, care stabilesc că prevederile legale privind corpul experţilor electorali, secţiile de votare, Registrul electoral şi listele electorale permanente se aplică în mod corespunzător referendumurilor locale,
  ţinând cont de dispoziţiile art. 55 alin. (3)-(6) şi ale art. 70 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
  în temeiul art. 104 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 208/2015, cu modificările şi completările ulterioare,
  Autoritatea Electorală Permanentă adoptă prezentele instrucţiuni.

  Articolul 1

  (1) Obiectul şi data referendumului local pentru demiterea primarului comunei Pungeşti, judeţul Vaslui, se stabilesc şi se aduc la cunoştinţa publică, în condiţiile legii, cu cel puţin 20 de zile înainte de ziua desfăşurării acestuia, de către comisia numită prin ordin al prefectului, conform art. 55 alin. (5) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
  (2) Comisia prevăzută la alin. (1) asigură coordonarea şi urmărirea îndeplinirii sarcinilor care revin autorităţilor şi instituţiilor publice în materia organizării referendumului local pentru demiterea primarului comunei Pungeşti, judeţul Vaslui.


  Articolul 2

  (1) Referendumul local pentru demiterea primarului comunei Pungeşti, judeţul Vaslui, se desfăşoară în secţiile de votare organizate potrivit Legii nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente, cu modificările şi completările ulterioare.
  (2) Referendumul local pentru demiterea primarului comunei Pungeşti, judeţul Vaslui, are loc pe baza listelor electorale permanente, întocmite şi tipărite conform art. 49 alin. (1) şi (5) din Legea nr. 208/2015, cu modificările şi completările ulterioare.
  (3) Întocmirea listelor cuprinzând persoanele care vor fi desemnate ca preşedinţi ai birourilor electorale ale secţiilor de votare, conform art. 26 alin. (2^2) din Legea nr. 3/2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului, cu modificările şi completările ulterioare, se realizează cu aplicarea corespunzătoare a dispoziţiilor art. 16 din Legea nr. 208/2015, cu modificările şi completările ulterioare.


  Articolul 3

  Prezentele instrucţiuni se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.


  Preşedintele Autorităţii Electorale Permanente,

  Ana Maria Pătru

  Contrasemnează:

  ---------------

  Vicepreşedinte,

  Florin-Constantin Mituleţu-Buică

  Vicepreşedinte,

  Dan Vlaicu

  Bucureşti, 10 februarie 2016.
  Nr. 1.
  -----