ORDIN nr. 1.064 din 23 octombrie 2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 223/2007 privind Statutul personalului aeronautic civil navigant profesionist din aviația civilă din România
EMITENT
 • MINISTERUL TRANSPORTURILOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 726 din 26 octombrie 2007
  În temeiul prevederilor art. 64 din Legea nr. 223/2007 privind Statutul personalului aeronautic civil navigant profesionist din aviația civilă din România, ale art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 405/1993 privind înființarea Autorității Aeronautice Civile Române, cu modificările ulterioare, și ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 367/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Transporturilor, cu modificările ulterioare,
  ministrul transporturilor emite următorul ordin:

  Articolul 1

  Se aprobă Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 223/2007 privind Statutul personalului aeronautic civil navigant profesionist din aviația civilă din România, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul 2

  Prezentul ordin se aplică de către persoanele fizice și juridice cărora le revin drepturi și obligații care decurg din Legea nr. 223/2007 și din normele metodologice menționate la art. 1.


  Articolul 3

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Ministrul transporturilor,
  Ludovic Orban

  București, 23 octombrie 2007.
  Nr. 1.064.

  Anexă

  NORME METODOLOGICE
  de aplicare a prevederilor Legii nr. 223/2007 privind Statutul personalului aeronautic
  civil navigant profesionist din aviația civilă din România