ORDIN nr. 619 din 10 februarie 2023privind aprobarea Metodologiei de selectare și finanțare a proiectelor în domeniul protecției persoanelor cu dizabilități pentru anul 2023
EMITENT
 • MINISTERUL MUNCII ȘI SOLIDARITĂȚII SOCIALE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 263 din 30 martie 2023
  Având în vedere:– Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare;– Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 268/2007, cu modificările și completările ulterioare;– Legea nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general, cu modificările și completările ulterioare;– Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;– Hotărârea Guvernului nr. 234/2022 privind atribuțiile, organizarea și funcționarea Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități;– Hotărârea Guvernului nr. 490/2022 pentru aprobarea Strategiei naționale privind drepturile persoanelor cu dizabilități „O Românie echitabilă“ 2022-2027;– Hotărârea Guvernului nr. 1.543/2022 pentru aprobarea Strategiei naționale privind prevenirea instituționalizării persoanelor adulte cu dizabilități și accelerarea procesului de dezinstituționalizare pentru perioada 2022-2030;– Referatul nr. 2.799/ANPDPD/SPP din 6.02.2023,
  în temeiul art. 18 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 23/2022 privind organizarea și funcționarea Ministerului Muncii și Solidarității Sociale, cu modificările ulterioare,
  ministrul muncii și solidarității sociale emite următorul ordin:

  Articolul 1

  Se aprobă Metodologia de selectare și finanțare a proiectelor în domeniul protecției persoanelor cu dizabilități pentru anul 2023, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul 2

  Selecția publică de proiecte se organizează de Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități, după aprobarea bugetului cu această destinație.


  Articolul 3

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  p. Ministrul muncii și solidarității sociale,
  Mădălin-Cristian Vasilcoiu,
  secretar de stat

  București, 10 februarie 2023.
  Nr. 619.

  ANEXĂ

  METODOLOGIE
  de selectare și finanțare a proiectelor în domeniul protecției persoanelor cu dizabilități
  pentru anul 2023