ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 114 din 30 iunie 1999
pentru suspendarea aplicării dispoziţiilor art. 59 din Legea nr. 109/1996 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei de consum şi a cooperaţiei de credit
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 312 din 30 iunie 1999  În temeiul art. 114 alin. (4) din Constituţia României,
  Guvernul României emite următoarea ordonanţa de urgenţă:

  Articolul UNIC

  Până la data intrării în vigoare a legii referitoare la cooperatia de credit, elaborata în condiţiile art. 90 din Legea bancară nr. 58/1998, se suspenda aplicarea dispoziţiilor art. 59 din Legea nr. 109/1996 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei de consum şi a cooperaţiei de credit, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 252 din 18 octombrie 1996.
  PRIM-MINISTRU
  RADU VASILE
  Contrasemnează:
  --------------
  Ministrul finanţelor,
  Decebal Traian Remes
  p. Guvernatorul
  Băncii Naţionale a României,
  Mihai Bogza,
  viceguvernator
  --------