HOTĂRÂRE nr. 611 din 23 august 2017pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 232/2016 privind industria națională de apărare, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 720 din 6 septembrie 2017
  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 44 din Legea nr. 232/2016 privind industria națională de apărare, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările ulterioare,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  ARTICOL UNIC

  Se aprobă Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 232/2016 privind industria națională de apărare, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

  PRIM-MINISTRU
  MIHAI TUDOSE
  Contrasemnează:
  Ministrul economiei,
  Mihai-Viorel Fifor
  Ministrul apărării naționale,
  Adrian Țuțuianu
  Ministrul afacerilor interne,
  Carmen Daniela Dan
  p. Ministrul finanțelor publice,
  Daniela Pescaru,
  secretar de stat


  București, 23 august 2017.
  Nr. 611.

  ANEXĂ

  NORME METODOLOGICE
  de aplicare a Legii nr 232/2016 privind industria națională de apărare,
  precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative