DECIZIE nr. 231 din 28 iulie 2006
pentru publicarea Protocolului privind colectarea dreptului de suită şi pentru desemnarea organismului de gestiune colectivă VISARTA - Societatea de Gestiune Colectivă din Domeniul Artelor Vizuale drept colector al remuneraţiilor cuvenite titularilor de drepturi de autor stabilite prin acest protocol
EMITENT
 • OFICIUL ROMÂN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 712 din 18 august 2006  Având în vedere dispoziţiile art. 131^2 alin. (2) şi ale art. 133 alin. (2) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, cu modificările şi completările ulterioare,
  în baza prevederilor art. 6 alin. (1) şi ale art. 7 din Hotărârea Guvernului nr. 401/2006 privind organizarea, funcţionarea, structura personalului şi dotările necesare îndeplinirii atribuţiilor Oficiului Român pentru Drepturile de Autor,
  directorul general adjunct al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor emite următoarea decizie:

  Articolul 1

  Se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, Protocolul privind colectarea dreptului de suită, prevăzut în anexa la prezenta decizie.


  Articolul 2

  Se desemnează organismul de gestiune colectivă VISARTA - Societatea de Gestiune Colectivă din Domeniul Artelor Vizuale, cu sediul în municipiul Bucureşti, str. Nicolae Iorga nr. 21, sectorul 1, drept colector al remuneraţiilor cuvenite titularilor de drepturi de autor stabilite prin protocolul menţionat la art. 1.


  Articolul 3

  Prezenta decizie intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Directorul general adjunct
  al Oficiului Român
  pentru Drepturile de Autor,
  Eugen Vasiliu
  Bucureşti, 28 iulie 2006.
  Nr. 231.


  Anexă

  PROTOCOL 28/07/2006