ORDIN nr. 152 din 14 iunie 2022pentru modificarea unor acte normative în sectorul vitivinicol
EMITENT
 • MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 606 din 21 iunie 2022
  Văzând Referatul de aprobare nr. 238.165 din 8.06.2022 al Direcției generale politici agricole și al Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură,
  având în vedere prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările și completările ulterioare,
  în temeiul prevederilor art. 57 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 9 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 30/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, precum și pentru modificarea art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea și funcționarea Autorității pentru Administrarea Sistemului Național Antigrindină și de Creștere a Precipitațiilor, cu modificările și completările ulterioare,
  ministrul agriculturii și dezvoltării rurale emite prezentul ordin.

  Articolul I

  Alineatul (4) al articolului 8 din anexa la Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 118/2021 pentru aprobarea Normelor metodologice privind condițiile de punere în aplicare a măsurii de recoltare înainte de coacere, eligibilă pentru finanțare în cadrul Programului național de sprijin în sectorul vitivinicol 2019-2023, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 598 din 16 iunie 2021, se modifică și va avea următorul cuprins:(4) În cazul plăților necuvenite, beneficiarul trebuie să ramburseze sumele acordate, potrivit prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările și completările ulterioare.


  Articolul II

  Alineatul (12) al articolului 7 din anexa la Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 175/2021 pentru aprobarea Normelor metodologice privind condițiile de punere în aplicare a măsurii de ajutor pentru depozitarea vinului în situații de criză, eligibilă pentru finanțare în cadrul Programului național de sprijin în sectorul vitivinicol 2019-2023, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 736 din 27 iulie 2021, se modifică și va avea următorul cuprins:(12) În cazul plăților necuvenite, beneficiarul trebuie să ramburseze sumele acordate, potrivit prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările și completările ulterioare.


  Articolul III

  Alineatul (12) al articolului 7 din anexa la Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 178/2021 pentru aprobarea Normelor metodologice privind condițiile de punere în aplicare a măsurii de distilare a vinului în situații de criză, eligibilă pentru finanțare în cadrul Programului național de sprijin în sectorul vitivinicol 2019-2023, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 773 din 10 august 2021, se modifică și va avea următorul cuprins:(12) În cazul plăților necuvenite, beneficiarul trebuie să ramburseze sumele acordate, potrivit prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările și completările ulterioare.


  Articolul IV

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,
  Adrian-Ionuț Chesnoiu

  București, 14 iunie 2022.
  Nr. 152.
  -----