HOTĂRÂRE nr. 2 din 4 iulie 2020pentru modificarea Normelor privind supervizarea profesională în psihologie, aprobate prin Hotărârea Consiliului Colegiului Psihologilor din România nr. 4/2019
EMITENT
 • COLEGIUL PSIHOLOGILOR DIN ROMÂNIA
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 82 din 26 ianuarie 2021
  Având în vedere dispozițiile Legii nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, înființarea, organizarea și funcționarea Colegiului Psihologilor din România, cu modificările ulterioare,
  în temeiul art. 37, 38 și 39 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, înființarea, organizarea și funcționarea Colegiului Psihologilor din România, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 788/2005, cu completările ulterioare,
  Consiliul Colegiului Psihologilor din România hotărăște:

  Articolul I

  Normele privind supervizarea profesională în psihologie, aprobate prin Hotărârea Consiliului Colegiului Psihologilor din România nr. 4/2019, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 268 din 9 aprilie 2019 se modifică după cum urmează:– Articolul 5 va avea următorul cuprins:

  Articolul 5
  (1) Activitatea de supervizare profesională în psihologie poate fi derulată în cadrul domeniului de competență al supervizorului de către psihologii care întrunesc următoarele cerințe:
  a) dețin un atestat valid de psiholog principal sau specialist în specialitatea în care exercită dreptul de supervizare profesională; și
  b) sunt înscriși în registrul supervizorilor.
  (2) Pentru specializările consiliere psihologică și psihoterapie, dreptul de supervizare profesională este acordat în modalitatea sau modalitățile specifică(e) în care psihologul solicitant are competență.(3) Pentru specializarea psihopedagogie specială, dreptul de supervizare profesională este acordat și deținătorilor unui atestat valid de exercitare a dreptului de liberă practică cu competență în specialitatea psihopedagogie specială, treapta principal sau specialist.


  Articolul II

  Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare la data publicării.

  Președintele Colegiului Psihologilor din România,
  Ion Dafinoiu


  București, 4 iulie 2020.
  Nr. 2.
  ----