ORDIN nr. 22 din 7 februarie 2017
privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice - A.N.R.S.C.
EMITENT
 • AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE PENTRU SERVICIILE COMUNITARE DE UTILITĂŢI PUBLICE - A.N.R.S.C.
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 112 din 9 februarie 2017  Ţinând cont de Avizul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice nr. 122.008 din 28 decembrie 2016,
  în temeiul prevederilor art. 14 alin. (11) şi al art. 16 alin. (7) şi (9) din Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
  preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice emite următorul ordin:

  Articolul 1

  Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice - A.N.R.S.C., prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul 2

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.


  Preşedintele Autorităţii Naţionale

  de Reglementare pentru Serviciile Comunitare

  de Utilităţi Publice,

  Doru Ciocan

  Bucureşti, 7 februarie 2017.
  Nr. 22.

  Anexă
  Notă

  ──────────

  Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 112 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.

  ──────────

  ---------