HOTĂRÂRE nr. 27 din 27 martie 2023cu privire la Raportul Comisiei de anchetă privind investigarea cazurilor de abuzuri sexuale sau a oricăror abuzuri fizice împotriva minorilor din serviciile de tip rezidențial aflate în subordinea direcțiilor generale de asistență socială și protecție a copilului (DGASPC)
EMITENT
 • SENATUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 257 din 28 martie 2023
  Având în vedere Raportul Comisiei de anchetă privind investigarea cazurilor de abuzuri sexuale sau a oricăror abuzuri fizice împotriva minorilor din serviciile de tip rezidențial aflate în subordinea direcțiilor generale de asistență socială și protecție a copilului (DGASPC), înființată prin Hotărârea Senatului nr. 26/2022, cu modificările ulterioare, precum și dezbaterile care au avut loc în ședința Senatului din 27 martie 2023,
  în temeiul prevederilor art. 67 din Constituția României, republicată, precum și ale art. 81 din Regulamentul Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005, republicat,
  Senatul adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul 1

  Senatul își însușește Raportul prezentat de Comisia de anchetă privind investigarea cazurilor de abuzuri sexuale sau a oricăror abuzuri fizice împotriva minorilor din serviciile de tip rezidențial aflate în subordinea direcțiilor generale de asistență socială și protecție a copilului (DGASPC).


  Articolul 2

  Senatul solicită Guvernului să pună în aplicare măsurile și recomandările cuprinse în Raportul Comisiei de anchetă.

  Această hotărâre a fost adoptată de Senat în ședința din 27 martie 2023, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
  SORIN-MIHAI CÎMPEANU

  București, 27 martie 2023.
  Nr. 27.
  -----