LEGE nr. 1 din 24 martie 1984
cu privire la regimul de navigaţie pe Canalul Dunăre-Marea Neagra
EMITENT
 • MAREA ADUNARE NAŢIONALA
 • Publicat în  BULETINUL OFICIAL nr. 27 din 27 martie 1984  Marea Adunare Naţionala a Republicii Socialiste România adopta prezenta lege.

  Articolul 1

  Canalul Dunăre-Marea Neagra, care se întinde pe distanta dintre portul fluvial Cernavoda şi portul maritim Constanta-Sud, este apa naţionala navigabila a Republicii Socialiste România şi se afla sub suveranitatea şi jurisdicţia exclusiva a statului român.


  Articolul 2

  Canalul este deschis navigaţiei pentru navele de transporturi de mărfuri şi călători ai tuturor statelor, în condiţiile stabilite de legislaţia Republicii Socialiste România.


  Articolul 3

  La trecerea prin canal, navele române şi străine sînt obligate să respecte regulile de navigaţie, de supraveghere fluviala, sanitare şi vamale, de tranzit prin canal, de folosire a bazinelor şi instalaţiilor portuare, de prevenire şi combatere a poluarii, precum şi celelalte reguli privind exploatarea şi întreţinerea canalului, prevăzute de legislaţia română.


  Articolul 4

  Pentru trecerea navelor prin canal şi pentru serviciile prestate acestora se percep taxe vamale ale căror niveluri se stabilesc prin decret al Consiliului de Stat.


  Articolul 5

  În zona de sud a portului maritim Constanta-Sud pot fi închiriate unor persoane fizice sau juridice străine, pentru activităţi portuare, dane, platforme, magazii, utilaje şi instalaţii, în condiţiile stabilite de legislaţia Republicii Socialiste România.


  Articolul 6

  Administrarea şi exploatarea canalului se realizează de unităţi de stat ale Republicii Socialiste România, organizate potrivit legii.
  -----------------