ORDIN nr. 2.101 din 19 octombrie 2016
pentru publicarea Memorandumului de înţelegere dintre Regatul Norvegiei şi Guvernul României privind implementarea Mecanismului financiar norvegian 2014-2021
EMITENT
 • MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 838 din 21 octombrie 2016  În conformitate cu dispoziţiile art. 28 alin. (2) din Legea nr. 590/2003 privind tratatele,
  în temeiul art. 8 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 43/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Fondurilor Europene, cu modificările şi completările ulterioare,
  ministrul fondurilor europene emite prezentul ordin.

  Articolul 1

  Se aprobă publicarea Memorandumului de înţelegere dintre Regatul Norvegiei şi Guvernul României privind implementarea Mecanismului financiar norvegian 2014-2021, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul 2

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.


  Ministrul fondurilor europene,

  Cristian Ghinea

  Bucureşti, 19 octombrie 2016.
  Nr. 2.101.
  MEMORANDUM 13/10/2016