ORDONANTA nr. 40 din 3 iulie 2002
pentru modificarea şi completarea art. 5 din Ordonanţa Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 509 din 15 iulie 2002  În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României şi ale art. 1 pct. IV.9 din Legea nr. 411/2002 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,
  Guvernul României adopta prezenta ordonanţă.

  Articolul UNIC

  Articolul 5 din Ordonanţa Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 542 din 1 septembrie 2001, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 247/2002, se modifica şi se completează după cum urmează:
  1. Alineatul (6) va avea următorul cuprins:
  "(6) Instituţiile publice, cu excepţia Administraţiei Prezidenţiale, Parlamentului României, Serviciului de Informaţii Externe şi a Ministerului Afacerilor Externe, pentru activitatea de exterior, vor achizitiona autoturisme numai din producţia interna."
  2. După alineatul (6) se introduce alineatul (7) cu următorul cuprins:
  "(7) Serviciul de Informaţii Externe poate achizitiona autoturisme de producţie străină până la nivelul de cel mult 35% din necesarul prevăzut în tabela de inzestrare cu mijloace auto al acestei instituţii."
  PRIM-MINISTRU
  ADRIAN NASTASE
  Contrasemnează:
  ---------------
  Ministrul administraţiei publice,
  Octav Cozmanca
  Ministrul finanţelor publice,
  Mihai Nicolae Tanasescu
  p. Directorul Serviciului
  de Informaţii Externe,
  Marcel Alexandru
  ---------