HOTĂRÂRE nr. 612 din 30 august 2017pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții "Pod suspendat peste Dunăre în zona Brăila", județele Brăila și Tulcea
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 730 din 11 septembrie 2017
  În conformitate cu prevederile art. 77 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 55/2016 privind reorganizarea Companiei Naționale de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A. și înființarea Companiei Naționale de Investiții Rutiere - S.A., precum și modificarea și completarea unor acte normative,
  în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 42 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul 1

  Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Pod suspendat peste Dunăre în zona Brăila“, județele Brăila și Tulcea, prevăzuți în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.


  Articolul 2

  Finanțarea obiectivului de investiții prevăzut la art. 1 se realizează din fonduri externe nerambursabile și de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor, în limita sumelor aprobate anual cu această destinație, precum și din alte surse legal constituite, conform programelor de investiții publice aprobate potrivit legii.


  Articolul 3

  Ministerul Transporturilor, prin Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A., răspunde de modul de utilizare a sumei prevăzute în anexă, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

  PRIM-MINISTRU
  MIHAI TUDOSE
  Contrasemnează:
  Ministrul transporturilor,
  Alexandru-Răzvan Cuc
  Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale, administrației publice și fondurilor europene,
  Sevil Shhaideh
  Ministrul finanțelor publice,

  Ionuț Mișa
  București, 30 august 2017.
  Nr. 612.

  ANEXĂ

  CARACTERISTICILE PRINCIPALE ȘI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI
  ai obiectivului de investiții „Pod suspendat peste Dunăre în zona Brăila“

  Titular: Ministerul Transporturilor
  Beneficiar: Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A.
  Amplasament: județele Brăila și Tulcea
  Indicatorii tehnico-economici
      Valoarea totală a investiției (inclusiv TVA)     mii lei     2.593.744
      (în prețuri la data de
      22.02.2017/1 euro = 4,5217 lei)
      din care: C + M                                  mii lei     2.208.453
      Eșalonarea investiției: INV/C + M
      Anul I                                           mii lei       850.000
                                                       ───────      ────────
                                                       mii lei       750.000

      Anul II                                          mii lei       850.000
                                                       ───────      ────────
                                                       mii lei       750.000

      Anul III                                         mii lei       460.000
                                                       ───────      ────────
                                                       mii lei       360.000

      Anul IV                                          mii lei       433.744
                                                       ───────      ────────
                                                       mii lei       348.453
      Capacități:
      Lungimea traseu principal
      Din care:                                          km           19,095
      Drum principal (Brăila - Jijila):
      Lungime                                            km           16,901
      Lățime platformă                                   ml      22,00 pe 5,746 km
      Din care: parte carosabilă                         ml           4 x 3,50
      Lățime platformă                                   ml     11,00 pe 11,155 km
      Din care: parte carosabilă                         ml           2 x 3,50
      Pod suspendat:
      Lungime pod                                        ml           1.974,30
      Număr deschideri                                  buc.            3
      Viaducte de acces                                  ml      2 buc. x 110
      Număr deschideri viaducte                         buc.            2
      Drum de legătură (racord cu Măcin):
      Lungime                                            km           4,328
      Lățime platformă                                   ml          11,00
      Din care: parte carosabilă                         ml           2 x 3,50
      Structuri (poduri, pasaje):
      Pasaj CF                                          buc.            1
      Poduri                                            buc.           21
      Nod rutier                                        buc.            1
      Intersecții la nivel                              buc.            6
      Durata de realizare a investiției:                luni           48

  Factori de risc
  Obiectivul de investiții se va proteja antiseismic conform Normativului P100-1/2013.

  Finanțarea investiției
  Finanțarea obiectivului de investiții se realizează din fonduri externe nerambursabile și de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor, în limita sumelor aprobate anual cu această destinație, precum și din alte surse legal constituite, conform programelor de investiții publice aprobate potrivit legii.

  ----