RECTIFICARE nr. 8 din 23 ianuarie 2013
referitoare la Ordonanţa Guvernului nr. 8/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 77 din 6 februarie 2013    La Ordonanţa Guvernului nr. 8/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 54 din 23 ianuarie 2013, se fac următoarele rectificări:
    - la art. I pct. 18 [cu privire la norma de la art. 24 alin. (10) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal], în loc de: "cu excepţia cheltuielilor de constituire a fondului comercial, ...." se va citi: "cu excepţia cheltuielilor de constituire, a fondului comercial,..." şi în loc de: "... imobilizări necorporale se recuperează prin..." se va citi: "... imobilizări necorporale, se recuperează prin...";
    - la art. I pct. 52 [cu privire la norma de la art. 143 alin. (1) lit. h) pct. 2 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal], în loc de: "inclusiv pentru navele de război încadrate în Nomenclatura Combinată (NC) cod 8906 10 00, care părăsesc ţara..." se va citi: "inclusiv pentru navele de război încadrate în Nomenclatura Combinată (NC) cod 8906 10 00 care părăsesc ţara...".
    ------