ORDIN nr. 3.210 din 18 septembrie 2023pentru modificarea Ordinului ministrului sănătății nr. 2.396/2023 privind înființarea, organizarea și funcționarea comisiilor de specialitate ale Ministerului Sănătății
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 840 din 19 septembrie 2023
  Văzând Referatul de aprobare nr. AR 16.919/2013 al Direcției generale asistență medicală din cadrul Ministerului Sănătății,
  având în vedere prevederile art. 16 alin. (1) lit. f) și alin. (3) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
  în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare,
  ministrul sănătății emite următorul ordin:

  Articolul I

  Ordinul ministrului sănătății nr. 2.396/2023 privind înființarea, organizarea și funcționarea comisiilor de specialitate ale Ministerului Sănătății, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 665 din 19 iulie 2023, se modifică după cum urmează:1. La articolul 2, litera a) va avea următorul cuprins:
  a) comisiile de specialitate ale Ministerului Sănătății sunt organisme consultative cu corespondent în nomenclatorul de specialități medicale, medico-dentare și farmaceutice, care furnizează expertiza necesară pe baza căreia Ministerul Sănătății coordonează din punct de vedere științific, profesional și metodologic rețeaua de asistență medicală;
  2. Anexa nr. 1 „Denumirea comisiilor de specialitate și subcomisiilor Ministerului Sănătății“ se modifică și se înlocuiește cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul II

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Ministrul sănătății,
  Alexandru Rafila

  București, 18 septembrie 2023.
  Nr. 3.210.

  ANEXĂ

  (Anexa nr. 1 la Ordinul nr. 2.396/2023)
  DENUMIREA
  comisiilor de specialitate și subcomisiilor Ministerului Sănătății
  1. Comisia de alergologie și imunologie clinică2. Comisia de anatomie patologică3. Comisia de anestezie și terapie intensivă4. Comisia de boli infecțioase5. Comisia de cardiologie6. Comisia de cardiologie pediatrică7. Comisia de chirurgie cardiovasculară8. Comisia de chirurgie dento-alveolară9. Comisia de chirurgie generală– Subcomisia de chirurgie oncologică10. Comisia de chirurgie orală și maxilo-facială11. Comisia de chirurgie pediatrică12. Comisia de chirurgie plastică, estetică și microchirurgie reconstructivă13. Comisia de chirurgie stomatologică și maxilo-facială14. Comisia de chirurgie toracică15. Comisia de chirurgie vasculară16. Comisia de dermatovenerologie17. Comisia de diabet zaharat, nutriție și boli metabolice18. Comisia de endocrinologie19. Comisia de endodonție20. Comisia de epidemiologie21. Comisia de expertiză medicală a capacității de muncă22. Comisia de farmacologie clinică
  a) Subcomisia de toxicologie și toxicodependență
  b) Subcomisia pentru produsele cărora li se aplică prevederile Legii nr. 201/2016 privind stabilirea condițiilor pentru fabricarea, prezentarea și vânzarea produselor din tutun și a produselor conexe și de modificare a Legii nr. 349/2002 pentru prevenirea și combaterea efectelor consumului produselor din tutun
  23. Comisia de gastroenterologie24. Comisia de gastroenterologie pediatrică25. Comisia de genetică medicală– Subcomisia de medicină personalizată26. Comisia de geriatrie și gerontologie27. Comisia de hematologie
  a) Subcomisia de terapii celulare
  b) Subcomisia de medicină transfuzională
  28. Comisia de igienă29. Comisia de medicină de familie– Subcomisia de medicină școlară30. Comisia de medicină fizică și de reabilitare31. Comisia de medicină internă32. Comisia de medicină de laborator33. Comisia de medicină legală34. Comisia de medicina muncii35. Comisia de medicină nucleară36. Comisia de medicină de urgență37. Comisia de microbiologie medicală38. Comisia de nefrologie39. Comisia de nefrologie pediatrică40. Comisia de neonatologie41. Comisia de neurochirurgie42. Comisia de neurologie43. Comisia de neurologie pediatrică44. Comisia de obstetrică-ginecologie45. Comisia de oftalmologie46. Comisia de oncologie și hematologie pediatrică47. Comisia de oncologie medicală– Subcomisia de îngrijiri paliative48. Comisia de ortodonție și ortopedie dento-facială49. Comisia de ortopedie pediatrică50. Comisia de ortopedie și traumatologie51. Comisia de otorinolaringologie52. Comisia de parodontologie53. Comisia de pedodonție54. Comisia de protetică dentară55. Comisia de pediatrie56. Comisia de pneumologie– Subcomisia pentru asigurarea controlului tuberculozei57. Comisia de pneumologie pediatrică58. Comisia de psihiatrie59. Comisia de psihiatrie pediatrică60. Comisia de radiologie - imagistică medicală61. Comisia de radioterapie62. Comisia de reumatologie63. Comisia de sănătate publică și management64. Comisia de stomatologie generală65. Comisia de urologie

  -----