HOTĂRÂRE nr. 1.915 din 22 decembrie 2006
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 339/2005 privind regimul juridic al plantelor, substanţelor şi preparatelor stupefiante şi psihotrope
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 18 din 11 ianuarie 2007  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 57 din Legea nr. 339/2005 privind regimul juridic al plantelor, substanţelor şi preparatelor stupefiante şi psihotrope,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul 1

  Se aprobă Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 339/2005 privind regimul juridic al plantelor, substanţelor şi preparatelor stupefiante şi psihotrope, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.


  Articolul 2

  La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Instrucţiunile nr. 103/1970 pentru executarea prevederilor Legii nr. 73/1969 privind regimul produselor şi al substanţelor stupefiante, publicate în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 38 din 25 aprilie 1970, cu modificările şi completările ulterioare, şi alin. (2)-(7) ale art. 8 din Regulamentul de aplicare a dispoziţiilor Legii nr. 143/2000 privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri, cu modificările şi completările ulterioare, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 860/2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 749 din 17 august 2005, precum şi Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.204/2004 privind aprobarea certificatului pentru deţinerea de medicamente şi substanţe stupefiante şi psihotrope, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 901 din 4 octombrie 2004, se abrogă.
  PRIM-MINISTRU
  CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
  Contrasemnează:
  ---------------
  p. Ministrul sănătăţii publice,
  Vlad Anton Iliescu,
  secretar de stat
  p. Ministrul administraţiei
  şi internelor,
  Mircea Nicu Toader,
  secretar de stat
  Ministrul agriculturii,
  pădurilor şi dezvoltării rurale,
  Dan Ştefan Motreanu
  Ministrul economiei şi comerţului,
  Varujan Vosganian
  Ministrul finanţelor publice,
  Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu
  Bucureşti, 22 decembrie 2006.
  Nr. 1.915.


  Anexă

  NORMA 22/12/2006